cut

Міністерство освіти і науки України

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький)

Всеукраїнська спілка германістів

Всеукраїнська спілка викладачів перекладу

Інститут перекладу та міжкультурної комунікації технічного

університету (м. Кельн, Німеччина)

Інститут теоретичного та прикладного перекладознавства

 університету імені Карла і Франца (м. Грац, Австрія)

Факультет гуманітарних наук Левенського католицького

університету (м. Левен, Бельгія)

Центр перекладознавства Віденського університету

(м. Відень, Австрія)

Гумбольдт-центр університету (м. Ульм, Німеччина)

Педагогічний університет землі Штирія (м. Грац, Австрія)

Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Польща)

Міжнародний університет інформаційних технологій

(м. Алмати, Казахстан)

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі

(м. Тбілісі, Грузія)

 

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ПАНІ І ПАНОВЕ,

ДОРОГІ КОЛЕГИНІ І КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбудеться 21-22 березня 2019 рокуна факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ), м. Кропивницький

До участі в конференції запрошено провідних зарубіжних фахівців.

 

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

СЕКЦІЯ №1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство). 

СЕКЦІЯ №2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики й етнолінгвістики. 

СЕКЦІЯ №3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.

СЕКЦІЯ №4. Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології.

СЕКЦІЯ №5. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов та зарубіжної літератури, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики

РОБОЧІ МОВИ конференції: українська, англійська, німецька, російська.

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції просимо до 25 СІЧНЯ (п’ятниця) 2019 року на електронну адресу movy.i.svit@gmail.com   надіслати  матеріали в такому форматі:

1. ЗАЯВКУ на участь у роботі конференції: ФАЙЛ з назвою «Прізвище автора – номер секції – ЗАЯВКА, наприклад, Василенко К. Ю._1_ЗАЯВКА.doc), див. зразок  заявки  нижче;

2. СТАТТЮ (обсягом 10-12 стор.), оформлену згідно з Вимогами до публікацій у фахових наукових виданнях: ФАЙЛ зі статтею з назвою «Прізвище автора – номер секції – СТАТТЯ», наприклад, Василенко К. Ю._1_ СТАТТЯ.doc);

Примітка: за наявності в статті схем, таблиць, складних рисунків, які можуть змінитися під час копіювання статті,  просимо надіслати їх окремим файлом (або файлами) у форматі  PDF з назвою «Прізвище автора – Схема 1/ Рисунок 1» (наприклад, Петренко С.А. – Рисунок 1.jpg/bmp); також надішліть додаткові шрифти або транскрипційні знаки, якщо такі наявні в тексті статті;

3. ВІДСКАНОВАНУ КОПІЮ (або фотокопію) КВИТАНЦІЇ про оплату вартості публікації та оргвнеску: ФАЙЛ  «Петренко С.А._ОПЛАТА»;

4. Науковцям, які не мають наукового ступеня, слід надіслати ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання кафедри про рекомендацію статті до друку за підписом завідувача та секретаря кафедри з печаткою деканату або завірену  РЕЦЕНЗІЮ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА завірену у відповідному порядку: ФАЙЛ з назвою «Прізвище автора – РЕЦЕНЗІЯ» або «Прізвище автора – ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ».

 Якщо в тижневий термін Вам не надійшло підтвердження електронною поштою про отримання оргкомітетом Ваших матеріалів, просимо звертатись за уточненням:

на  електронну адресуmovy.i.svit@gmail.com  або за телефоном: (095) 71 39 708 (Верещак Юлія Миколаївна), (Мовний центр)

ТЕРМІН ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ НЕ ПОДОВЖУЄТЬСЯ!!!

 

ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  планується опублікування статей у Наукових записках Центральноукраїнського  державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (входять до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт).

Матеріали мають містити обов'язкові наукові атрибути за вимогами ДАК (УДК; постановка проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список використаних джерел).

Статті, які не відповідають вимогам та оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються та не повертаються

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ у Наукових записках ЦДПУ додаються.

Вартість однієї сторінки – 50 грн

Одноосібні статті докторів наук, професорів ВАК друкуються безкоштовно.

Організаційний внесок для очних учасників –  200 гривень, для заочних учасників з України – 150 гривень, для зарубіжних учасників – 30 євро.

Оргвнесок включає публікацію до початку конференції програми й статті у фаховому ВАК-збірнику, публікацію сертифікатів про участь у роботі конференції, обід, ланч, каву-брейки та святкову вечерю.

Оргвнесок сплачується заздалегідь разом із коштами за друк статті усіма учасниками (крім докторів наук, професорів ВАК).

Проїзд та проживання – за рахунок учасників. Більш детально про умови проживання – у другому інформаційному повідомленні. Офіційне запрошення до участі у конференції буде надіслане разом із другим інформаційним повідомленням.

 Для викладачів факультету іноземних мов ЦДПУ публікаціябезкоштовна, для викладачів інших факультетів ЦДПУ – платна. Для бажаючих вартість збірника Наукових записок – 150 грн.

 

 КОШТИ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ

КОШТИ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ разом з оргвнеском

просимо пересилати банківським переказом на реквізити:

РЕКВІЗИТИ для безготівкового поповнення карткового рахунку через «Приватбанк»

Призначення платежу – поповнення карткового рахунку № 5168755430008876

Морозов Олексій Георгійович 

Отримувач : АО КБ «ПРИВАТБАНК», Київ, Україна

Рахунок: 29244825509100

МФО: 305299

призначення платежу:  поповнення карткового рахунку № картки: 5168755430008876

ПІБ отримувача: Морозов Олексій Георгійович

(у разі виникнення проблем із переказом коштів телефонуйте Морозов О.Г. за номером  095- 947 91 20 або 067 – 977 59 07).

УВАГА! Автоматичне розсилання збірників з матеріалами конференції по Україні не передбачається.  Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, але бажаєте отримати збірник, ми можемо надіслати Вам його кур’єрською службою Нова пошта. Для цього після проведення конференції надішліть електронного листа (e-mail: movy.i.svit@gmail.com), у якому вкажіть своє ПІБ, місто, відділення Нової пошти, з якого Вам зручно забрати збірник, та номер Вашого мобільного телефону. Оргкомітет конференції не бере на себе витрати на пересилку, Ви сплачуєте їх під час отримання збірника.

 

ТЕЛЕФОНИ ТА E-MAIL ДЛЯ ДОВІДОК:

Голова оргкомітету:

Декан факультету іноземних мов ЦДПУ ім. В.Винниченка – 

професор Олександр Миколайович Білоус

obilous@kspu.kr.ua або obilous1955@gmail.com ; моб.тел. (050) 274-75-25 ; (096) 140-77-95

(0522) 22-54-40 (деканат факультету іноземних мов)

Оргкомітет:

доц. ЧЕРНИШЕНКО Ірина Анатоліївнаchernyshenko.iryna@gmail.com

 тел. (097) 423-24-30; (050) 578- 53- 74

викл. ВЕРЕЩАК Юлія Миколаївна – movy.i.svit@gmail.com , тел. (095) 71 39 708

АДРЕСА ДЛЯ ПОШТОВОГО ЛИСТУВАННЯ:

Оргкомітет конференції Мови і світ-2019

Мовний центр, ауд. 617

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

вул. Шевченка 1,  м. Кропивницький, 25006

 

ВИМОГИ

до статей, які надходитимуть до редакції фахового видання

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ»

Вимоги до оформлення:

Мова публікації – українська, англійська, німецька, російська.

Обсяг публікації – не менше 0,5 друк. аркуша (10-12 стор. зі списком джерел).

Технічні параметри – електронний варіант статті в редакторі Word – 2003 або пізніші версії; шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт. міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2,5 см. Абзацний відступ – 1 см. Цитати і визначення (дефініції) слів беруться в лапки. Чітко диференціюються знаки дефіса (-) і тире (–)

ШАБЛОН СТАТТІ

Титульна сторінка статті:

У лівому верхньому кутку: УДК.

Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом:.

НАЗВА  СТАТТІ

Після назви статті подаються

ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА (місто, країна), внизу адрес електронної пошти

У наступному рядку подаються анотації

АНОТАЦІЇ з ключовими словами після кожної з них (5-10)

українською мовою – не більше500 знаків;

англійською мовою приблизно 2000-2200 знаків (не менше 25 рядків);

російською мовою – не більше 500 знаків.

Порядок оформлення кожної анотації: ім’я, прізвище автора та назва статті (виділити жирним прямим); текст анотації; ключові слова (з абзацу).

Ключові слова: поняття 1; поняття 2: поняття З; поняття 4; поняття 5; поняття…

Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 67].

 

Через 1 рядок після тексту розміщується фраза

БІБЛІОГРАФІЯ

Список використаних джерел подається (в алфавітному порядку) відповідно до загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. – No5).

Далі через рядок після списку джерел в алфавітному порядку подається слово

REFERENCES

(див. Зразок оформлення статті). Бібліографія та Список використаних джерел українською та російською мовами транслітеруються латиницею. Прізвища авторів, назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються, а в квадратних дужках подається переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, посада, науковий ступінь, учене звання, місце роботи) подаються без скорочень.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Українською та англійською мовами – обов’язково.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

УДК141.32 (477):008                                                                     

«ДІМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 

Наталія КОВАЛЬЧУК (Київ, Україна)

e-mail: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

КОВАЛЬЧУК Наталія . «ДІМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

У статті розглядаються екзистенціали українського національного буття в контексті концептів «Дім-Поле-Храм». Концепт «Поля» пов'язаний передусім з архетипом землі, який мав окрему репрезентацію в різних соціокультурних умовах розвитку України. Концепт «Дім» має тісний зв'язок з архетипом свободи, адже свобода мала буттєвий вимір. Символіка концепту «Храм» найбільш рельєфно відбивається в архетипі софійності та архетипі слова.

Ключові слова: архетип землі, архетип софійності, архетип слова, екзистенціали національного буття, концепт «Дім», концепт «Поле», концепт «Храм».

КОВАЛЬЧУК Наталья. «ДОМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ УКРАИНСКОЙ КУЛЬ ТУРЫ

В данной статье рассматриваются экзистенциалы украинского национального бытия в контексте концептов «Дом-Поле-Храм». Концепт «Поля» связан прежде всего с архетипом земли, который имел отдельную репрезентацию в различных социокультурных условиях развития Украины. Концепт «Дом» имеет тесную связь с архетипом свободы. Символика концепта «Храм» наиболее рельефно отражается в архетипе софийности и архетипе слова.

Ключевые слова: архетип земли, архетип софийности архетип слова, экзистенциалы национального бытия, концепт «Дом», концепт «Поле», концепт «Храм».

KOVALCHUK Natalia. «HOUSE-FIELD-TEMPLE» AS EXISTENTIALS OF UKRAINIAN CULTURE

In this paper existentials of the Ukrainian national life are examined in the context of the “House-field-temple” concepts. The scope of the study includes the existentials of national existence, that is, the relevant archetypes of Ukrainian culture and their structures and discovers the origins of personalism in Ukrainian philosophy and national existence. It is essential to identify the ideological source of the archetypal symbols of the Ukrainian people, that is the national culture. In a sense, the national culture embodies the values and meanings of the universe and embraces the ethnic group and the people looking for their place and their ideals.

During the last two centuries, the Ukrainian culture was in the shadow of the Russian culture. As a result, many cultural processes in Ukraine were presented as Russian phenomena. Thus, it is of utmost importance for Ukraine (especially for its perception in the West) to clearly differentiate the specifics of the Ukrainian culture in the global historical and cultural process. The concept “Field” is closely related to the concept of earth which had separate representations in different socio-cultural areas of development of Ukraine. The concept “House” has a clear connection with the archetype of freedom. The symbolism of the concept “Temple” is most vividly reflected in the archetype of sofiynist and the archetype of word.

Keywords: the archetype of earth, the archetype of sofiynist, the archetype of word, existentials of national life, the concept “House”, the concept “Field”, the concept “Temple”.

ТЕКСТ СТАТТІ

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Наливайко С. I. Сторінки історії та культури Праукраїни / С І. Наливайко. – Чернівці: Прут, 2003.–230 с
 2. Грица С В. Міграція фольклору / С. Грица // Фольклор українців поза межами України: 36. наук. статей. – АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Ін-т української археології. – К., 1992.– С 20-28.

REFERENCES

 1. Nalyvayko, S. I. (2003). Storinky istoriyi ta kultury Praukrayiny. [History and Culture Praukrayiny]. Chernivtsi: Prut.
 2. Gritsa, S. V. (1992). Mihratsiya folkloru // Folklor ukrayintsiv poza mezhamy Ukrayiny. [Migration folklore // Ukrainian folklore outside Ukraine]. Kyiv.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

     Наталія Ковальчук – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукові інтереси: дослідження екзистенціалів національного буття.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

     Natalia Kovalchuk – Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Professor of the Philosophy Department at the Borys-Grinchenko-University Kyiv .

Scientific interests: studying the existentials of national existence.

 

ЗАЯВКА

на участь у ХІІІ-й  Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання»

21-22 березня 2019 року, м. Кропивницький

movy.i.svit@gmail.com

Прізвище, ім’я та по батькові:

Назва статті:

Секція:

Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень)

Посада:

Вчене звання, науковий ступінь:

Поштова адреса:

E-mail:

Телефон:

Передбачається очна/заочна участь у конференції:

Необхідність у бронюванні житла:

  cut

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени ВЛАДИМИРА ВИННИЧЕНКО (г. Кропивницкий)

ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УКРАИНСКИХ ГЕРМАНИСТОВ

ВСЕУКРАИНСКИЙ СОЮЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРЕВОДА

ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (г. Кельн, Германия)

ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

УНИВЕРСИТЕТА КАРЛА И ФРАНЦА (г. Грац, Австрия)

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ЛЕВЕНСКОГО

КАТОЛИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (г. Левен, Бельгия)

ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ ВЕНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (г.Вена, Австрия)

ГУМБОЛЬДТ-ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА УЛЬМ (г.Ульм, Германия)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗЕМЛИ ШТИРИЯ (г. Грац, Австрия)

ВРОЦЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Вроцлав, Польша)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ (г. Алматы, Казахстан)

ТБИЛИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИВАНЭ ДЖАВАХИШВИЛИ (г. Тбилиси, Грузия)

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые дамы и господа,

дорогие коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в ХІІІ Международной научно-практической конференции «Языки и мир: исследование и преподавание», которая состоится 21-22 марта 2019 года на факультете иностранных языков Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко (ЦГПУ), г. Кропивницкий

Для участия в конференции приглашены ведущие зарубежные специалисты. 

 

ПЛАНИРУЕТСЯ  РАБОТА ТАКИХ СЕКЦИЙ:

 Секция №1. Языковые системы: проблемы развития и функционирования в полиэтническом и поликультурном пространстве (актуальные проблемы общего языкознания, лексической семантики, грамматики, фонетики и фонологии, поликритика художественных и специальных текстов, дискурсоведение). 

Секция №2. Картины мира в аспекте лингвокультурологии, лингвокогнитивистики и этнолингвистики. 

Секция №3. Лингвокультурные, социокультурные и межкультурные проблемы перевода.

Секция №4. Прикладная лингвистика. Образовательные компьютерные технологии.

Секция №5. Методические аспекты профессиональной подготовки современного учителя иностранных языков и зарубежной литературы, переводчика и специалиста по прикладной лингвистике.

 Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, немецкий.

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции  просим до 25 января (пятница) 2019 года выслать на электронную почту: movy.i.svit@gmail.com материалы в таком формате:

1)         ЗАЯВКУ на участие в работе конференции : ФАЙЛ под названием «Фамилия автора – номер секции – ЗАЯВКА, (например, Василенко К. Ю._1_ЗАЯВКА.doc), смотр. образец заявки ниже;

2)         СТАТЬЮ (объемом  1012 стр.), оформленную в соответствии с Требованиями к публикациям в специальных научных изданиях: ФАЙЛ со статьей под названием «Фамилия автора – номер секции – СТАТЬЯ», (например, Василенко К. Ю._1_ СТАТЬЯ.doc); 

Примечание: при наличии в статье схем, таблиц, сложных рисунков, которые могут измениться при копировании статьи,  просим отправить их отдельным файлом (или файлами) в формате PDF под названием «Фамилия автора – Схема 1/ Рисунок 1» (например,                    Петренко С.А. – Рисунок 1.jpg/bmp) ; также пришлите дополнительные шрифты или знаки транскрипции, если такие имеются в тексте статьи;

3) ОТСКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ(или фотокопию) КВИТАНЦИИ об оплате стоимости публикации и оргвзноса: ФАЙЛ  «Петренко С.А._ОПЛАТА»;

4) Авторам, которые не имеют научной степени, следует выслать ВЫПИСКУ ИЗ ПРОТОКОЛА заседания кафедры о рекомендации статьи к печати с подписью заведующего и секретаря кафедры или заверенную  РЕЦЕНЗИЮ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ в соответствующем порядке: ФАЙЛ под названием «Фамилия автора – РЕЦЕНЗИЯ» или «Фамилия автора – ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА».

 Если в недельный срок Вам не пришло подтверждение электронной почтой о получении оргкомитетом Ваших материалов, просим обращаться за уточнениями по электронному адресу: movy.i.svit@gmail.com  или по телефону: 38 + (095) 71 39 708 (Верещак Юлия Николаевна), (Языковой центр).

ТЕРМИН ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ!!!

 

К НАЧАЛУ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  планируется публикация статей в Научных записках Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко. Серия Филологические науки (входят в перечень специальных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ).

Материалы должны содержать обязательные научные атрибуты в соответствии с требованиями ВАК (УДК; постановка проблемы; обзор последних исследований и публикаций по проблеме; формулировка задания исследования и материал исследования; изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; выводы из исследования и перспективы; список использованных источников).

            Статьи, которые не соответствуют требованиям и оформлены неправильно, к рассмотрению не принимаются и не возвращаются.

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ в Научных записках ЦГПУ прилагаются.

            Стоимость одной страницы – 50 грн

Единоличные статьи докторов наук, профессоров ВАК печатаются бесплатно.

Организационный взнос для очных участников – 200 гривен, для заочных участников из Украины – 150 гривен, для зарубежных участников – 30 евро.

Оргвзнос включает публикацию до начала конференции программы и статьи в специальном ВАК-сборнике, публикацию сертификатов об участии в работе конференции, обед, ланч, кофе-брейки и праздничный ужин.

 Оргвзнос оплачивается наперед вместе с деньгами за печать статьи всеми участниками (кроме докторов наук, профессоров ВАК).

  Проезд и проживание – за счет участников. Более детально об условиях проживания – во втором информационном уведомлении. Официальное приглашение на участие в конференции будет отправлено вместе с информационным уведомлением.

 Для преподавателей факультета иностранных языков ЦГПУ публикациябесплатная, для преподавателей других факультетов ЦГПУ платная. Для желающих стоимость сборника Научных записок– 150 грн.

 

СРЕДСТВА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ

 СРЕДСТВА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ вместе с оргвзносом просим отправлять банковским переводом на реквизиты:

РЕКВІЗИТИ для безготівкового поповнення карткового рахунку через «Приватбанк»

Призначення платежу – поповнення карткового рахунку № 5168755430008876

Морозов Олексій Георгійович 

Отримувач : АО КБ «ПРИВАТБАНК», Київ, Україна

Рахунок: 29244825509100

МФО: 305299

призначення платежу:  поповнення карткового рахунку № картки: 5168755430008876

ПІБ отримувача: Морозов Олексій Георгійович

(у разі виникнення проблем із переказом коштів телефонуйте Морозов О.Г. за номером  095- 947 91 20 або 067 – 977 59 07).

ВНИМАНИЕ! Автоматическая рассылка сборников с материалами конференции по Украине не предусматривается.  Если Вы не сможете лично принять участие в конференции, но хотите получить сборник, мы можем выслать Вам его курьерской службой Новая почта. Для этого после проведения конференции отправьте электронное письмо (e-mail: movy.i.svit@gmail.com), в котором укажите свои ФИО, город, отделение Новой почты, с которого Вам удобно забрать сборник, и номер Вашего мобильного телефона. Оргкомитет конференции не берет на себя расходы на пересылку, Вы оплачиваете их при получении сборника. 

 

ТЕЛЕФОНЫ и E-MAIL ДЛЯ СПРАВОК

(0522) 22-54-40 (деканат факультета иностранных языков)

Декан факультета иностранных языков ЦГПУ им. В.Винниченко – 

профессор Александр Николаевич Билоус

obilous@kspu.kr.ua или obilous1955@gmail.com; моб.тел. 38+ (050) 274-75-2538+ (096) 140-77-95 

 Оргкомитет:

доц. ЧЕРНЫШЕНКО Ирина Анатольевнаchernyshenko.iryna@gmail.com

 тел. 38+(097) 423-24-30; 38+ (050)  578-53-74

препод. ВЕРЕЩАК Юлия Николаевна movy.i.svit@gmail.com ; тел.38+ (095) 71 39 708

АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВОЙ ПЕРЕПИСКИ:

Оргкомитет конференции Языки и мир-2019

Языковой центр, ауд. 617

Центральноукраинский государственный педагогический университет им. В. Винниченко

ул. Шевченко, 1,  г. Кропивницкий, 25006

 

ТРЕБОВАНИЯ

к статьям, которые будут поступать в редакцию профессионального издания

«НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Требования к оформлению:

Язык публикации – украинский, русский, английский, немецкий.

Объем публикации – не менее 0,5 печат. лист. (10-12 стр. со списком источников).

Технические параметры – электронный вариант статьи в редакторе Word – 2003 или поздние версии; шрифт: гарнитура - Times New Roman, кегль – 14 пт., междустрочный интервал – 1,5. Все поля – 2,5 см. Абзацный отступ – 1 см. Цитаты и определения (дефиниции) слов берутся в кавычки. Четко дифференцируются знаки дефиса (-) и тире (–).

ШАБЛОН СТАТЬИ

Титульная страница статьи:

В левом верхнем углу УДК.

Через один интервал по центру большими буквами и жирным шрифтом:

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

После названия статьи подаются

ИМЯ И ФАМИЛИЯ АВТОРА (город, страна), внизу адрес электронной почты

В следующей строке подаются аннотации

АННОТАЦИИ с ключевыми словами после каждой из них (5-10)

на украинском языке  - не более 500 знаков;

на английском языке – приблизительно 2000-2200 знаков (не менее 25 строк)

на русском языке – не более 500 знаков.

Порядок оформления каждой аннотации: имя, фамилия автора и название статьи (выделить жирным прямым); текст аннотации; ключевые слова (с абзаца).

Ключевые слова: понятие 1; понятие 2; понятие 3; понятие 4;  понятие 5; понятие……

Посылания на научную литературу в тексте подаются по такому образцу: [7, c. 67].

Через одну строку после текста размещается фраза

БИБЛИОГРАФИЯ

Список использованных источников подается (в алфавитном порядке) в соответствии с общепринятыми требованиями к библиографическому описанию научной литературы (смотр. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. – No5).

Дальше через строку после списка источников в алфавитном порядке подается слово

REFERENCES

(смт. Образец оформления статьи). Библиография и список использованных источников на украинском и русском языках транслитерируются латиницей. Фамилии авторов, названия источников (книг, журналов, конференций, статей и т.д.) транслитерируются, а в квадратных скобках подается перевод названий на английском языке. Иностранные источники, составленные латиницей, остаются без изменений (по стандарту APA 5th (www.apastyle.org).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

На украинском и английском языках (фамилия, имя, должность, научная степень, ученое звание, место работы) подаются без сокращений.

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

На украинском и английском языках – обязательно.

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК141.32 (477):008                                                                     

«ДІМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 

Наталія КОВАЛЬЧУК (Київ, Україна)

e-mail: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

КОВАЛЬЧУК Наталія . «ДІМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

У статті розглядаються екзистенціали українського національного буття в контексті концептів «Дім-Поле-Храм». Концепт «Поля» пов'язаний передусім з архетипом землі, який мав окрему репрезентацію в різних соціокультурних умовах розвитку України. Концепт «Дім» має тісний зв'язок з архетипом свободи, адже свобода мала буттєвий вимір. Символіка концепту «Храм» найбільш рельєфно відбивається в архетипі софійності та архетипі слова.

Ключові слова: архетип землі, архетип софійності, архетип слова, екзистенціали національного буття, концепт «Дім», концепт «Поле», концепт «Храм».

КОВАЛЬЧУК Наталья. «ДОМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ УКРАИНСКОЙ КУЛЬ ТУРЫ

В данной статье рассматриваются экзистенциалы украинского национального бытия в контексте концептов «Дом-Поле-Храм». Концепт «Поля» связан прежде всего с архетипом земли, который имел отдельную репрезентацию в различных социокультурных условиях развития Украины. Концепт «Дом» имеет тесную связь с архетипом свободы. Символика концепта «Храм» наиболее рельефно отражается в архетипе софийности и архетипе слова.

Ключевые слова: архетип земли, архетип софийности архетип слова, экзистенциалы национального бытия, концепт «Дом», концепт «Поле», концепт «Храм».

KOVALCHUK Natalia. «HOUSE-FIELD-TEMPLE» AS EXISTENTIALS OF UKRAINIAN CULTURE

In this paper existentials of the Ukrainian national life are examined in the context of the “House-field-temple” concepts. The scope of the study includes the existentials of national existence, that is, the relevant archetypes of Ukrainian culture and their structures and discovers the origins of personalism in Ukrainian philosophy and national existence. It is essential to identify the ideological source of the archetypal symbols of the Ukrainian people, that is the national culture. In a sense, the national culture embodies the values and meanings of the universe and embraces the ethnic group and the people looking for their place and their ideals.

During the last two centuries, the Ukrainian culture was in the shadow of the Russian culture. As a result, many cultural processes in Ukraine were presented as Russian phenomena. Thus, it is of utmost importance for Ukraine (especially for its perception in the West) to clearly differentiate the specifics of the Ukrainian culture in the global historical and cultural process. The concept “Field” is closely related to the concept of earth which had separate representations in different socio-cultural areas of development of Ukraine. The concept “House” has a clear connection with the archetype of freedom. The symbolism of the concept “Temple” is most vividly reflected in the archetype of sofiynist and the archetype of word.

Keywords: the archetype of earth, the archetype of sofiynist, the archetype of word, existentials of national life, the concept “House”, the concept “Field”, the concept “Temple”.

ТЕКСТ СТАТТІ

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Наливайко С. I. Сторінки історії та культури Праукраїни / С І. Наливайко. – Чернівці: Прут, 2003.–230 с
 2. Грица С В. Міграція фольклору / С. Грица // Фольклор українців поза межами України: 36. наук. статей. – АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Ін-т української археології. – К., 1992.– С 20-28.

REFERENCES

 1. Nalyvayko, S. I. (2003). Storinky istoriyi ta kultury Praukrayiny. [History and Culture Praukrayiny]. Chernivtsi: Prut.
 2. Gritsa, S. V. (1992). Mihratsiya folkloru // Folklor ukrayintsiv poza mezhamy Ukrayiny. [Migration folklore // Ukrainian folklore outside Ukraine]. Kyiv.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

     Наталія Ковальчук – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукові інтереси: дослідження екзистенціалів національного буття.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

     Natalia Kovalchuk – Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Professor of the Philosophy Department at the Borys-Grinchenko-University Kyiv .

Scientific interests: studying the existentials of national existence

 

ЗАЯВКА

на участие в ХІІІ Международной научно-практической конференции «Языки и мир: исследование и преподавание»

21-22 марта 2019 года, г. Кропивницкий

Фамилия, имя и отчество:

Название статьи:

Секция:

Место работы: (название высшего учебного заведения и кафедры указывать без сокращений)

Должность:

Ученое звание, научная степень:

Почтовый адрес:

E-mail:

Телефон:

Предусматривается очное/заочное участие в конференции:

Необходимость  в бронировании жилья:

 

 cut

The Ministry of Education and  Science of Ukraine

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University (Kropyvnytskyi, Ukraine)

Association of Ukrainian Germanists

Ukrainian Union of Translation Teachers and Scholars

Institute of Translation and Multilingual Communication,  TH KÖLN

(Cologne, Germany)

Department of Translation Studies, Karl-Franzens University (Graz, Austria)

Faculty of Arts, KU LEUVEN (Leuven, Belgium)

Centre for Translation Studies, University of Vienna (Vienna, Austria)

Humboldt-Centre, Ulm University (Ulm, Germany)

University College of Teacher Education Styria (Graz, Austria)

University of Wroclaw (Wroclaw, Poland)

International Information Technology University (Almaty, Kazakhstan)

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi, Georgia)

 

CALL FOR PAPERS

Dear Colleagues,

You are cordially invited to attend the XIII International Conference “LANGUAGES AND THE WORLD: RESEARCH AND TEACHING” to be held at the School of Foreign Languages of the Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University (Kropyvnytskyi, Ukraine) (CSPU) on March 21-22, 2019.

Leading international scholars have been invited to take part in the conference.

Presentation format and participation options:

 • Plenary presentation (30 minutes)
 • Individual presentation (20 minutes)

 

YOU ARE WELCOME TO PARTICIPATE IN ONE OF THE SESSIONS:

Session 1. Language Systems: Problems of Their Development and Functioning in the Polyethnic and Multicultural Space (General Linguistics, Lexical Semantics, Phonology, Grammar, Vocabulary, Polycritics of Fiction and Specialized Texts, Discourse Studies).

Session 2. Language Mappings of the World: Linguacultural, Linguacognitive and Ethnolinguistic Aspects.

Session 3. Linguacultural, Sociocultural and Intercultural Problems of Translation.

Session 4. Applied Linguistics. Computer and Instructional Technology

Session 5. Methodological Aspects of the Professional Training of Foreign Language Teachers, Foreign Literature Teachers, Translators, and Applied Linguistics Specialists.

Working languages of the conference are Ukrainian, English, German, and Russian.

 

HOW TO APPLY

To take part in the conference, please apply by e-mail movy.i.svit@gmail.com before January 25th, 2019 and attach the following materials:

1. An application for participation

 The file should be named “Author’s last name – Session number –   Application”  (e.g. K.Vasylenko – 1 – Application.doc).

2. A paper for publication (10-12 pages)

 The file should be named “Author’s last name – Session number – Paper”  (e.g. K.Vasylenko – 1 – PAPER.doc).

 Note: Should the paper contain charts, graphs, or tables which may be damaged while copying the paper, please send them in separate PDF files named “Author’s last name – Table 1”. The same request is kindly applied to additional fonts and/or transcription symbols.   

After a short review process, the organizing committee will send you a notification confirming the receipt of documents. 

The collection of papers will be published prior to the conference in mid-March 2019.

 

PUBLICATION REQUIREMENTS

 1. Scientific papers are expected to research into the conference theme(s), set topical research objectives, provide conceptual/theoretical background, make references to the previous/latest research, employ valid methodology, substantiate research findings, draw conclusions, and justify the need for further research.
 2. Text formatting requirements: MS Word, Times New Roman, font size 14, interval 1.5, all margins 2.5 cm, indentation 1.0 cm. Citations and definitions should be given in quotation marks and supported with references.

Line 1: the title of the paper (capitalized, bold type, centered)

Line 2: the author's first and last names, city and country in brackets (bold type, centered).

Line 3: the author’s email (centered).

 1. The abstract cites the author’s name and surname and the paper title, includes 2,000-2,200 characters of English text and is followed by the list of keywords (5-10).
 2. 4. References are given at the end of the paper in alphabetical order. Bibliographical references in the text are made in square brackets, e.g. [7, p. 25].
 3. 5. The article is followed by the information about the author which includes: name and surname, scientific degree and rank, job title, the name of university, and the author’s main research focus.

Please note that the organizing committee reserves the right to deny the publication of the papers that are irrelevant to the agenda of the conference and/or are inadequately formatted.

CONTACT INFORMATION

Oleksandr Bilous, PhD, Full Professor, Dean of the School of Foreign Languages

e-mail: obilous@kspu.kr.ua , obilous1955@gmail.com

mobile phone: 38(050) 274 75 25 ; 38(096) 140-77-95 

work phone: 38(0522) 22 54 40

Iryna Chernyshenko, PhD, Assistant Professor

e-mail: chernyshenko.iryna@gmail.com

mobile phone: 38 (097) 423 24 30

Yuliia Vereshchak, Language Centre Coordinator

e-mail: movy.i.svit@gmail.com

mobile phone: 38 (095)713 97 08

 

APPENDIX

Sample application

 

APPLICATION

for participation in the XIII International Conference “LANGUAGES AND THE WORLD: RESEARCH AND TEACHING”

 March 21-22, 2019

Kropyvnytskyi, Ukraine

movy.i.svit@gmail.com

 

 First name & last name:

 Paper title:

 Session:

 University name:

 Job title:

 Scientific degree/rank:

 E-mail:

 Mobile phone:

 Please choose the participation format:

- publication and attendance

- publication without attendance

 Accommodation needed:

- yes

- no

 

 cut

MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT DER UKRAINE

ZENTRALUKRAINISCHE STAATLICHE PÄDAGOGISCHE

WOLODYMYR-WYNNYTSCHENKO –UNIVERSITÄT KROPYWNYZKYJ/UKRAINE

ALLUKRAINISCHER DEUTSCHLEHRER-UND GERMANISTENVERBAND

ALLUKRAINISCHER VERBAND DER HOCHSCHULLEHRER IN TRANSLATIONSWISSENSCHAFT

INSTITUT FÜR THEORETISCHE UND ANGEWANDTE TRANSLATIONSWISSENSCHAFT DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT

GRAZ/ ÖSTERREICH

INSTITUT FÜR TRANSLATION UND MEHRSPRACHIGE KOMMUNIKATION AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE KÖLN/DEUTSCHLAND

INSTITUT FÜR GEISTESWISSENSCHAFTEN DER KATOLISCHEN UNIVERSITÄT LEUVEN/BELGIUM

ZENTRUM FÜR TRANSLATIONSWISSENSCHAFT

DER UNIVERSITÄT WIEN/ÖSTERREICH

 Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften DER UNIVERSITÄT ULM/ DEUTSCHLAND

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE STEIERMARK GRAZ/ÖSTERREICH

UNIVERSITÄT WROCLAW/POLEN

INTERNATIONALE UNIVERSITÄT FÜR INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

ALMATY/ KASACHSTAN

STAATLICHE IWANE–DSHAWAHISCHWILI–UNIVERSITÄT TBILISSI/ GEORGIEN

 

INFORMATIONSBLATT

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zu unserer XIII. Internationalen Fachtagung "Sprachen und die Welt: Forschung und Didaktik" ein. Die Fachtagung findet am 21.-22. März 2019 an der Fakultät für Fremdsprachen der Zentralukrainischen Staatlichen Pädagogischen Wolodymyr-Wynnytschenko-Universität  Kropywnyzkyj/ Ukraine statt.

 

Workshops:

Workshop 1  Sprachsysteme: Entwicklungs- und Gebrauchsprobleme im polyethnischen und polykulturellen Weltraum

Workshop 2  Weltbilder von einem lingvokulturellen, lingvokognitiven und ethnolinguistischen Standpunkt aus

Workshop 3  Lingvo-, sozio- und interkulturelle Translationsprobleme

Workshop  4  Angewandte Linquistik. Computertechnologien im Unterrichtsprozess

Workshop 5  Methodik und Didaktik in Fachausbildung von modernen FremdsprachenlehrerInnen, DolmetscherInnen /ÜbersetzerInnen und angewandten LinquistenInnen.

Konferenzsprachen

Ukrainisch, Deutsch, Englisch, Russisch

 

ANMELDUNG

Für die Teilnahme an der Konferenz sind folgende Materialien bis zum 25. Januar 2019  einzusenden:

Anmeldebogen (Nachname, Vorname, Vortragsthema, Angabe der Sektion, Dienstort, Einrichtung, akademischer Grad, Telefon und Handy, E-Mail); Vortrag ist per E-mail: movy.i.svit@gmail.com  oder obilous@kspu.kr.ua oder obilous1955@gmail.com zu emailen.

 

FORDERUNGEN ZU AUFSÄTZEN

Bitte beachten Sie, dass der Vortrag den folgenden formalen Anforderungen entsprechen muss:

Vortragsumfang: 10-12 Seiten, Textformat: MS Word, Schriftart: Times New Roman, Schriftgröße: 14 pt., Ränder: links 2,5 cm, rechts 1,5 cm, oben und unten 2,0 cm, Einzug 1,25 cm. Der Vortragstitel muss in Kapitälchen stehen und zentral ausgerichtet sein; in der zweiten Zeile sind der Vor- und Nachname des Autors sowie das Land zu nennen.

Vor dem Vortrag muss eine Zusammenfassung in Englisch (mindestens 25 Zeilen der Schrift 12 mit dem Titel und Namen und mit Kaywords (5-10) angegeben sein. Das Quellen- und Literaturverzeichnis folgt in alphabetischer Anordnung am Ende des Vortrags. Bibliographische Verweise werden im Text in eckigen Klammern angegeben, z. B. [7, S. 25]. Die Publikation kostet 50 UAN pro Seite, für Vortragende mit Habilitation ist sie kostenlos.

Die eingereichten Vorträge werden vor Beginn der Konferenz in einem im Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine registrierten Sammelband herausgegeben.

Wir bitten zu beachten, dass das Organisationskomitee die Publikation von Vorträgen ablehnen kann, wenn sie nicht mit den Tagungsthemen in Einklang stehen und/oder den formalen Anforderungen nicht entsprechen. Eine Rückmeldung über die Anträge und eine offizielle Einladung erfolgt Mitte Februar 2019.

 

KONTAKTPERSONEN

Oleksandr Bilous, PhD, Full Professor, Dean of the School of Foreign Languages

e-mail: obilous@kspu.kr.ua , obilous1955@gmail.com

mobile phone: 38(050) 274 75 25; 38(096) 140-77-95 

work phone: 38(0522) 22 54 40

Iryna Chernyshenko, PhD, Assistant Professor

e-mail: chernyshenko.iryna@gmail.com

mobile phone: 38 (097) 423 24 30

Yuliia Vereshchak, Language Centre Coordinator

e-mail: movy.i.svit@gmail.com

mobile phone: 38 (095)713 97 08

 

 

APPENDIX

 Sample application

 

APPLICATION

for participation in the XIII International Conference “LANGUAGES AND THE WORLD: RESEARCH AND TEACHING”

 March 21-22, 2019

Kropyvnytskyi, Ukraine

movy.i.svit@gmail.com

 First name & last name:

 Paper title:

 Session:

 University name:

 Job title:

 Scientific degree/rank:

 E-mail:

 Mobile phone:

 Please choose the participation format:

- publication and attendance

- publication without attendance

 Accommodation needed:

- yes

- no