Об’єднання очолює кандидат педагогічних наук, доцент Свещинська Наталя Василівна. Тут працюють кандидати педагогічних наук, старші викладачі Негребецька О.М, Кулікова С.В.

Викладачами фортепіанного об’єднання впроваджується цілісний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя музики в єдності трьох компонентів: музично-естетичного, педагогічного та виконавського майстерності фахівців. Маючи генералізовану мету, яка полягає у підготовці студентів до вільного використання фортепіано при проведенні уроків та позакласної музично-виховної роботи в загальноосвітній школі, викладачі об’єднання спрямовують студентів на оволодіння вміннями самостійно розучувати фортепіанні твори різних епох, художніх напрямків, стилів, жанрів, виразно виконувати музичні твори та їх фрагменти з урахуванням вікових особливостей сприймання шкільної аудиторії, давати образні словесні пояснення до зразків музичного мистецтва, емоційно й дохідливо розповідати школярам про музику, відбирати необхідні музичні приклади для проведення бесід, дискусій з проблем мистецтва, лекцій-концертів тощо, перекладати для фортепіано фрагменти симфонічної, оперної, балетної музики, а в разі потреби робити полегшені переклади фортепіанної фактури, підбирати на слух музичні мелодії з акомпанементом.

Робота методичного об’єднання спрямована також на музично-просвітницьку діяльність. Викладачі фортепіанного об’єднання систематично готують студентів для участі в тематичних концертах фортепіанної музики (“Балади Ф. Шопена”, “Імпресіонізм у музиці”, “Жанр концерту в творчості слов’янських композиторів-романтиків”, “Зустріч з романсом” тощо), звітних і сольних виступах студентів, лекціях-концертах у залах факультету, університету, загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах міста та області. Студенти-піаністи беруть участь у науково-практичних конференціях (до ювілеїв В. Сухомлинського,  О. Скрябіна,  Д. Кабалевського,  Л. Бетховена тощо). Музика у виконанні студентів звучала в залах Кіровоградської обласної філармонії, Кіровоградського міського літературного музею, Кіровоградського музею музичної культури імені К. Шимановського, Кіровоградського краєзнавчого музею, в обласній юнацькій бібліотеці імені О. Бойченка.

Викладачі фортепіанного об’єднання також займаються власною концертно-виконавською діяльністю, котра розглядається як приклад творчого самовдосконалення для студентів.

Використовуючи можливості індивідуального підходу до кожного студента, викладачі-піаністи сприяють професійному зростанню талановитої молоді. Студенти-піаністи беруть активну участь у вузівських, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах музично-педагогічних факультетів. Так, дипломантами Республіканських та Міжнародних конкурсів, фестивалів стали студенти Ю. Василенко (Київ, конкурс молодих виконавців-інструменталістів, 1987), Ю. Афоніна, Ю. Шут (Мелітополь, Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики, 1999), В. Юрчак (Мелітополь, Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики, 2000), Т. Дроздова (Мелітополь, ІV Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики, 2003).