Очолює об’єднання доктор педагогічних наук, професор Тетяна Борисівна Стратан-Артишкова. В об’єднанні працюють кандидат педагогічних наук, доцент О. Горбенко, кандидат педагогічних наук, старший викладач Ю. Локарєва.

Навчально-виховна робота членами методичного об’єднання музично-теоретичних дисциплін проводиться у двох основних напрямках: на практичних заняттях з гармонії, сольфеджіо, поліфонії, аналізу музичних творів вивчаються технології музичного мистецтва, формуються музично-діалектичних засоби мислення; курси музично-історичного циклу (історія музики, музичний фольклор України) спрямовані на набуття студентами навичок розуміння образно-смислового значення музики.

Викладачі впроваджують різні форми подачі лекційного матеріалу, підпорядковуючи структурно-композиторський, інтонаційно-драматургічний музичний аналіз розкриттю художньо-образного змісту, концепції творів у контексті творчості композиторів. Семінарські та практичні заняття стали для студентів творчою лабораторією для відшліфування мовної майстерності.