кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Контакти:
Робоча адреса: м. Кропивницький (Кіровоград), 25006, вул. Шевченка, 1.
Телефон робочий (0522) 22-47-73.

Наукова біографія

1996 року закінчила Кіровоградське музичне училище і отримала середню спеціальну освіту за спеціальністю «Струнні інструменти скрипка». Вищу освіту здобула у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, отримала диплом з відзнакою. У 2001 закінчила магістратуру за спеціальністю «Музика». Протягом багатьох років приймала участь в музично-просвітницькій діяльності в межах міста і області. Працювала в студентських, аматорських і професійних колективах, таких як камерний оркестр «Єлисавет» Кіровоградської обласної філармонії, оркестр зразкового хореографічного ансамблю «Ятрань», оркестр народного хору «Джерела», оркестр народної і сучасної музики «Юність».

Викладацька діяльність

Після закінчення КДПУ ім. В. Винниченка працювала на посаді викладача, а згодом завідувач струнно-смичковим відділенням КЗ Кіровоградська музична школа № 2 імені Юлія Мейтуса.

З 2008 року кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти НАПН України м. Київ.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації 10 років, у т.ч. у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 10 років.

Викладає курси «Художня культура з методикою викладання», «Основний музичний інструмент (скрипка)», «Додатковий музичний інструмент (фортепіано), (скрипка)». Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами, є керівником студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми викладання художньої культури в школі», керівником навчальної та педагогічної практики студентів музичного відділення мистецького факультету, бере участь у підготовці й проведенні наукових конференцій та методичних семінарів і конкурсів. Систематично проводить результативну роботу з профорієнтації на базі КЗ Кіровоградська музична школа № 2 імені Юлія Мейтуса.

Основні наукові досягнення

С.В. Куркіна має 32 публікації, з них: один навчальний посібник затверджений Вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка, одна хрестоматія у співавторстві з викладачами університету, дві колективні монографії, три методичні розробки, 25 наукових статей у фахових наукових виданнях затверджених МОН України, з-поміж яких:

Аналіз соціокультурних, економічних передумов виникнення кризи традиційної системи навчання масової школи в країнах Західної Європи наприкінці ХІХ століття. Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. Київ – 2014. – № 32 – С. 73–80

Особливості реалізації ідеї художнього виховання у дітей дошкільного віку. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Збірник наукових праць. Вип. 704. Педагогіка та психологія – Чернівці: Чернівецький нац. унів-т імені Юрія Федьковича. – 2014. – С. 83–92

Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття). Монографія / О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна, Т.О. Прибора, О.В. Філоненко, Н.М. Озерна / За ред. О.С. Радул. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015. – 311 с. (в співавторстві)
Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках художньої культури, музичного й образотворчого мистецтва. / Ред. кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 139. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 78–83

Itegration of art current subjects into the system of school education in Ukrain. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 147. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 82–86