Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад,  у якому здобуто вищу освіту, рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, 1977.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту:
«Формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики» (1991 р.)

Тема докторської дисертації та рік захисту:
«Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця Х1Х-першої половини ХХ століття» (докторська, 2004).

Народна артистка України, професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Одеська державна консерваторія ім. А.В. Нежданової, 1980.

Посади, досвід роботи: старший викладач (з 1980 р.), доцент (з 1994 р.), професор (2004 р.) кафедри хорового диригування та методики музичного виховання.

Коло наукових інтересів: проблеми виконавської педагогіки.

Дисципліни, які викладає: «Сольний спів», «Основи сценічно-виконавської майстерності», «Сценічно-виконавська майстерність».

Народний артист України, доцент, завідувач секції сольного співу  доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна, 1977р.

Посади, досвід роботи: старший викладач, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Коло наукових інтересів: фахова підготовка педагога-музиканта, сценічно - виконавська майстерність вокаліста.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1991.

Тема дисертації та рік захисту: Формування професійної культури майбутнього вчителя музики в позанавчальній діяльності (кандидатська, 2008).

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, викладач, старший викладач, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (з 2010 року).

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, 2003.

Тема дисертації та рік захисту:
Розвиток музичної освіти на Єлисаветградщині (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття) (2014)

Посади, досвід роботи: концертмейстер, викладач, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Коло наукових інтересів: дослідження особливостей розвитку музичної освіти на Єлисаветградщині, розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі хорового диригування.

Старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, заступник декана мистецького факультету з навчально-виховної роботи

Заклад,     у якому    здобуто    вищу    освіту,    рік    випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1982 р.

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, викладач, старший викладач, заступник декана мистецького факультету з навчально-виховної роботи (з 2003 р.).

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання, музикотерапія, артотерапія, сценічно-виконавська культура.

Дисципліни, які викладає: «Шкільний пісенний репертуар», «Режисура видовищних заходів», Хоровий клас (хор-студія), «Сольний спів», «Хорове диригування».

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад,     у якому    здобуто    вищу    освіту,    рік    випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1986

Тема дисертації та рік захисту:
«Формування готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності на основі інтегративного підходу» (2009 р.)

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, заступник декана мистецького факультету з навчально-методичної роботи (2013-2016).

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутнього педагога-музиканта

Старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Донецький музично-педагогічний інститут, 1971.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, заступник декана з навчально-виховної роботи.

Коло наукових інтересів: розвиток вокально-хорових навичок майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Дисципліни, які викладає: «Хорове диригування», Хоровий клас, «Хорознавство та аранжування».

Концертмейстер, акомпаніатор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, профорг мистецького факультету (до 2019 р.)

Дисципліни, що викладає: Хорове диригування

Концертмейстер, акомпаніатор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Дисципліни, що викладає: «Хорове диригування»

Концертмейстер, акомпаніатор

Дисципліни, що викладає: Хорове диригування, Сольний спів

Концертмейстер, акомпаніатор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Дисципліни, що викладає: «Сольний спів»

Концертмейстер, акомпаніатор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Дисципліни, що викладає: Хорове диригування

Лаборант кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Магістрант кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Наукові інтереси: застосування цифрових технологій у процесі фахової підготовки майбутнього фахівця-музиканта як складової новітньої парадигми освіти.