Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад,  у якому здобуто вищу освіту, рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, 1977.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту:
«Формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики» (1991 р.)

Тема докторської дисертації та рік захисту:
«Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця Х1Х-першої половини ХХ століття» (докторська, 2004).

Народна артистка України, професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 
Одеська державна консерваторія ім. А.В. Нежданової, 1980.

Посади, досвід роботи: старший викладач (з 1980 р.), доцент (з 1994 р.), професор (2004 р.) кафедри хорового диригування та методики музичного виховання.

Коло наукових інтересів: проблеми виконавської педагогіки.

Дисципліни, які викладає: «Сольний спів», «Основи сценічно-виконавської майстерності», «Сценічно-виконавська майстерність».

Народний артист України, доцент, завідувач секції постановки голосу та сольного співу кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна, 1977р.

Посади, досвід роботи: старший викладач, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Коло наукових інтересів: фахова підготовка педагога-музиканта, сценічно - виконавська майстерність вокаліста.

Дисципліни, які викладає: «Сольний спів».

Нагороди та досягнення: заслужений артист України (2002 рік); кавалер ордену "За заслуги" III ступеня (2009 рік), народний артист України (2016 рік).

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1991.
Тема дисертації та рік захисту: Формування професійної культури майбутнього вчителя музики в позанавчальній діяльності (кандидатська, 2008).

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, викладач, старший викладач, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (з 2010 року).

Коло наукових інтересів: особливості професійної підготовки студентів мистецьких факультетів педагогічних вищих навчальних закладів у рамках сучасної гуманітарно-культурологічної парадигми.

Дисципліни, які викладає: хорове диригування, методика викладання музичного мистецтва, вокальний ансамбль, методика і практикум вокально-хорової роботи.

Старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, заступник декана мистецького факультету з навчально-виховної роботи
Заклад,     у якому    здобуто    вищу    освіту,    рік    випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1982 р.
Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, викладач, старший викладач, заступник декана мистецького факультету з навчально-виховної роботи (з 2003 р.).
Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання, музикотерапія, артотерапія, сценічно-виконавська культура.

Дисципліни, які викладає: «Шкільний пісенний репертуар», «Режисура видовищних заходів», Хоровий клас (хор-студія), «Сольний спів», «Хорове диригування».

Старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання
Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 
Донецький музично-педагогічний інститут, 1971.
Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, заступник декана з навчально-виховної роботи.
Коло наукових інтересів: розвиток вокально-хорових навичок майбутніх вчителів музичного мистецтва.
Дисципліни, які викладає: «Хорове диригування», Хоровий клас, «Хорознавство та аранжування».

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання
Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, 2003.
Тема дисертації та рік захисту:
Розвиток музичної освіти на Єлисаветградщині (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття) (2014)
Посади, досвід роботи: концертмейстер, викладач, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.
Коло наукових інтересів: дослідження особливостей розвитку музичної освіти на Єлисаветградщині, розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі хорового диригування.
Дисципліни, які викладає: Хорове диригування.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад,     у якому    здобуто    вищу    освіту,    рік    випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1986
Тема дисертації та рік захисту:
«Формування готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності на основі інтегративного підходу» (2009 р.)
Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, заступник декана мистецького факультету з навчально-методичної роботи (2013-2016).
Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутнього педагога-музиканта
Дисципліни, які викладає: «Хорове диригування», керівник та методист педагогічної практики студентів музичного відділення
Нагороди та досягнення:  Грамота  ректорату КДПУ імені Володимира Винниченка (2010), Подяка ректорату КДПУ імені Володимира Винниченка (2016).

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.
Заклад,     у якому    здобуто    вищу    освіту,    рік    випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009.
Тема дисертації та рік захисту: 
«Формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта» (кандидатська, 2013).

Викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1979 р.
Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, викладач.
Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, інноваційні методи навчання, музикотерапія.
Дисципліни, які викладає: Хоровий клас, «Хорове диригування», Хор-студія.

Кандидат педагогічних наук, концертмейстер
Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, 2003.
Тема дисертації та рік захисту:
«Диференційований підхід у музично-теоретичній підготовці майбутніх учителів музики» (2011)
Коло наукових інтересів: народний спів як фактор формування моральних якостей майбутніх вчителів музичного мистецтва, підготовка вчителів музики в процесі вивчення фахових дисциплін.

акомпаніатор, профорг факультету
акомпаніатор
акомпаніатор
акомпаніатор
акомпаніатор
старший лаборант
лаборант