Народна артистка України, професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Одеська державна консерваторія ім. А.В. Нежданової, 1980.

Посади, досвід роботи: старший викладач (з 1980 р.), доцент (з 1994 р.), професор (2004 р.) кафедри хорового диригування та методики музичного виховання.

Коло наукових інтересів: проблеми виконавської педагогіки.

Дисципліни, які викладає: «Сольний спів», «Основи сценічно-виконавської майстерності», «Сценічно-виконавська майстерність».

Нагороди та досягнення: учасник і дипломант Всеукраїнського фестивалю, присвяченого пам’яті С. Єсеніна в м. Рязані (1974 р.); дипломант II Республіканського конкурсу камерних колективів та виконавців у м. Києві (1987 р.); лауреат (І премія – вокал) Міжнародного фестивалю м. Люблін (Польща) (1988 р. ); Валькевич Р.А. присвоєне почесне звання – «Заслужена артистка України» (1989 р.); в Будинку актора (м. Києв) проходять творчі вечори Народної артистки України Р. Валькевич (1989 р.); Почесна грамота Міністерства освіти УРСР (1989 р.); учасник Всесвітнього музичного фестивалю у м. Кракові (Польща), гастролі в Любліні, Торумі, Варшаві (Польща) (1995–1996 рр. ); учасник Всесвітнього християнського конгресу у Москві (1998 р.); знак «Відмінник освіти України» (1999 р.); учасник фестивалю «Дунайские волны» (2000 р.); народна артистка України» (2002 р.); Почесна грамота Кіровоградської облдержадміністрації (2002 р.); Почесні грамоти Міністерства культури та Кіровоградської обласної ради (2004 р.), Почесна грамота Кіровоградської облдержадміністрації (2018 р.);

Творчий доробок: з класу професора Валькевич Р.А. вийшли такі артисти, як Ярослав Страшной (диплом лауреата Всеукраїнського конкурсу вокалістів ім. Оксани Петрусенко – Херсон, 2006) – нині соліст Кіровоградської обласної філармонії, Олена Табак (лауреат Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності» – Кіровоград, 2014) – солістка обласного драматичного театру ім. М. Кропивницького, Карина Федоренко (лауреат Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності» – Кіровоград, 2015).

Проблемна група «Проблеми виконавської діяльності студентів молодших та середніх курсів» - (науковий керівник - народна артистка України, професор Р.А.Валькевич) 9 студентів. Основною досліджує проблеми координації голосу і слуху співаків, сценічного іміджу, міжособистісного спілкування, розуміння основи і опори співацького дихання, проблеми артикуляції та резонаторних зон виконавців. Найбільш активно працюють студенти Понзель О., Коваль Н., Маліновський В., Соколов Р.

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Публікації:

 1. Валькевич Р. Актуальні питання виконавської педагогіки. Монографія. Наукове видання. - Кіровоград, Мікропрінт, 2013, 8,2 д.а.
 2. Валькевич Р.А. Сценічно-виконавська майстерність. Навчально-методичний посібник для студентів мистецьких факультетів (самоопрацювання) VІ курс. – Кіровоград:РВВ КДПУ ім..В.Винниченка, 2015, 4 д.а.
 3. Р.Валькевич . Перлини та перлиночки. Музичний фольклор Центральної України. Навчально-методичний посібник. 2-ге видання, доповнене,та перероблене.- Харків.2017.- 112с. Cвідоцтво про авторське право № 77744 2018р. Ум. Др. арк.11. Друк зн. 224000
 4. посібник Харків: Мачулін,2018 Рекомендований до друку вченою радою ЦДПУ імені Володимира Винниченка Протокол №10 від 26.04 2018          94с
 5. Сценічна культура: педагогічний та історичний контексти Навчально-методичний Перлини та перлиночки. Українські народні пісні для дітей шкільного віку. Виконавський практикум Навчально-методичний посібник  Укладено на основі 1-го видання «перлини та перлиночки. Музичний фольклор центральної України 2-ге видання.- Харків,2018.-.Рекомендовано до друку МОН.№ 14/18.2-1188від2 червня2004.Авторське свідоцтво№77004 20.02.2018.      112 с.
 6. Українська пісня в освітньо - культурному просторі Монографія Харків: Мачулін,2019            120с
 7. Питання сценічно-виконавської педагогіки :психологічно – артистичні партнерські стосунки. Наукові записки. Вип.139. – Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2015 с. 32-35
 8. Валькевич Р.А Наукові записки серія: педагогічні науки вип. 157. Кропивницький 2017р «Специфіка формування сценічно-виконавської компетентності майбутнього педагога музиканта»с.(34-37) УДК 378.147.001.3:78
 9. Валькевич Р.А Наукові записки серія: педагогічні науки стаття вип.163.Кропивницький 2018р. «Формування психологічно- виконавської природи перевтілення як фактор розвитку майбутнього викладача музики» УДК378.147.091.3:78 БД Copernicus
 10. Формування психологічно – виконавської природи перевтілення як фактор розвитку майбутнього викладача музики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки..- Кропивницький РВВ ЦДПУ ім.. В. Винниченка. 2018.-Вип.163 С.15-19.
 11. Формування органічної психологічної природи перевтілення в сценічно-виконавській діяльності майбутнього педагога музичного мистецтва стаття фахова            Наукові записки Вип. 173.-Серия: Педагогічні науки Кропивницький РВВ Ім. В. Винниченка, 2018          С.36-39.

Участь у конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття: виклики сьогодення». КДПУ ім.В.Винниченка, Кіровоград, 2014.
 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття: виклики сьогодення». КДПУ ім.В.Винниченка, Кіровоград, 2016
 3. ІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», Кропивницький , 2017
 4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення», Кропивницький , 2017
 5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ ст.», Кропивницький , 2017
 6. І Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського», 2018
 7. ІІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», Кропивницький ,2019
 8. ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі української музичної культури», Кропивницький 2019

Підвищення кваліфікації:

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут. Довідка про стажування від 08.05.2015 р. Тема стажування: «Сценічно-виконавська майстерність як фахова специфіка». Звіт про стажування затверджено наказом ректора КДПУ ім.В.Винниченка № 53-ун від 26.05.2015 р.