Старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Донецький музично-педагогічний інститут, 1971.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, заступник декана з навчально-виховної роботи.

Коло наукових інтересів: розвиток вокально-хорових навичок майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Дисципліни, які викладає: «Хорове диригування», Хоровий клас, «Хорознавство та аранжування».

Нагороди та досягнення:

1984 – знак ВЦРПС «За досягнення в самодіяльному мистецтві»;1985 – диплом Спілки композиторів і медаль лауреата за участь у Всесоюзному огляді самодіяльного художнього мистецтва до 40-річчя Перемоги; 1987 – диплом та медаль лауреата 2-го Всесоюзного фестивалю народної творчості; 1990 – знак “Відмінник народної освіти УРСР”; 1995 – диплом за участь у фестивалі “Калиновий спів”; 1997 – Почесна грамота Міністерства освіти України; 1999 – подяка від Міністерства культури і мистецтв України; 2000 – Почесна грамота Кіровоградської облдержадміністрації та обласної ради; 2001 – диплом лауреата 3-го Всеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок України зі Знаком; 2002 – Почесна грамота Міністерства культури і мистецтв України; 2002 – Почесна грамота Федерації профспілок України; 2002 – диплом І ступеня Всеукраїнського фестивалю родинної творчості “Мелодія двох сердець”; 2003 – грамота управління культури облдержадміністрації Кіровоградського єпархіального управління Української Православної Церкви.

Керівник мішаного хору (денна форма навчання та заочна форма навчання).

Творчий доробок:

Автор багатьох музичних обробок, перекладів  для різних складів хору творів та пісень, які увійшли до збірки “Тихий вечір” (Кіровоград, 1995), “Ми родом з дитинства” (Кіровоград, 2003), “Чин заупокойного молєния в сєдмицу Пасхи” (Кіровоград, 1999).  Ідейний натхненник та активний організатор університетських студентських науково-практичних конференцій та конкурсів хорових диригентів, присвячених творчості видатних російських та українських композиторів – К. Стеценка (2012), П. Чеснокова (2013), І. Шамо (2015) (підготовка конкурсної та концертної програми з хором), підготовка переможця конкурсу хорових диригентів – Олійник Олени (Кіровоград, 2015).

Маслюкова А. 2 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Музичне мистецтво» (хорове диригування) серед студентів закладів вищої освіти. 17-19 квітня 2019 року. (клас ст. викладача Дьомін К. П.)

Маслюкава А. 1 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року (клас ст. викладача Дьомін К. П.)

Статті:

 1. Дьомін К.П. Екологія душі людини і «стихійні» процеси на Землі / К.П. Дьомін, В.М. Пестунов, О.С. Стеценко // Наукові записки. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 11 (Ч.І). – Кіровоград: РВВ КНТУ, 2011. – С. 47-50.
 2. Дьомін К.П. Шлях подолання негараздів і «страждань» в житті людини/ К.П. Дьомін, В.М. Пестунов, О.С. Стеценко // Наукові записки. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 11 (Ч.І). – Кіровоград: РВВ КНТУ, 2011. – С. 85-88.
 3. Дьомін К.П. Мистецтво — дієвий засіб оздоровлення людини. Програма міжнародної науково-практичної конференції «Здоровий спосіб життя-здорова людина-здорове суспільство». – Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград, 2012, 0,5 д.а.
 4. Хорознавство та Хорове аранжування / / Посібник для студентів мистецького відділення Кропивицький ‑ 2019 р 10 д.а.
 5. Хоровий клас / Навчально-методичний посібник/ Кропивницький ‑ 2019. 10 д.а.

Участь у конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття: виклики сьогодення». КДПУ ім. В.Винниченка, Кіровоград, 2014
 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття: виклики сьогодення». КДПУ ім. В.Винниченка, Кіровоград, 2016
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення», Кропивницький ,2017
 4. V Міжнародна науково-практична конференція із залученням veb –ресурсів: Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті Європейської інтеграції, Кропивницький ,2017
 5. ІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», Кропивницький ,2017
 6. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення», Кропивницький ,2017
 7. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ ст.», Кропивницький ,2017
 8. І Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського», 2018
 9. ІІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», Кропивницький ,2019
 10. ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі української музичної культури» 2019

Підвищення кваліфікації:

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут, кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування. Довідка про стажування від 04.04.2016 р.
Тема стажування: «Інноваційні форми і методи роботи в хоровому колективі a capрella». Звіт про стажування затверджено наказом ректора КДПУ ім. В.Винниченка № 56-ун від 26.04.2016 р.