Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1991.

Тема дисертації та рік захисту: Формування професійної культури майбутнього вчителя музики в позанавчальній діяльності (кандидатська, 2008).

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, викладач, старший викладач, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (з 2010 року).

Коло наукових інтересів: особливості професійної підготовки студентів мистецьких факультетів педагогічних вищих навчальних закладів у рамках сучасної гуманітарно-культурологічної парадигми.

Дисципліни, які викладає: «Хорове диригування», «Сучасні музично-педагогічні технології в закладах освіти»

Нагороди та досягнення: Відмінник освіти України (2003); Почесна грамота Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради (2010); Грамота ректорату КДПУ ім. В.Винниченка (2015, 2018, 2019).

Творчий доробок: участь в організації та проведенні щорічного свята в рамках проекту «Майстри Кіровоградщини»; підготовка лауреатів Всеукраїнських конкурсів-фестивалів «Зоряні мости» (м. Вінниця, 2015), «Зірка української сцени» (м. Київ, 2015), «Буковельський Зіркофест» (Артек-Буковель, 2015), «Україна – моя любов» (м. Запоріжжя, 2015), «Вокальна кузня-4» (м. Кіровоград, 2015) Віталіни та Маргарити Мороз; підготовка лауреата І ступеня конкурсу диригентів в рамках студентської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті І. Шамо, Людмили Юрчик (м. Кіровоград, 2015); підготовка та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька вартість творчості М. Колесси в контексті загальноєвропейської культури ХХ століття» (м. Кіровоград, 2016); участь у складі журі обласного огляду-конкурсу художніх колективів закладів освіти «Освітянські самоцвіти Кіровоградщини» (2015).

Ляху І. 3 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року (клас доцента Шевченко І.Л.)

Навчальні посібники:

 1. Методика викладання диригування. Навчально-методичний посібник для студентів мистецьких факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. –Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013. – 120 с.
 2. Українська майоліка (основи вокально-інструментального виконавства) Навчально-методичний посібник для студентів мистецьких факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. –Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013. – 188 с.
 3. Основи вокально-інструмен-тального виконавства Навчально-методичний посібник для студентів мистецьких факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014. – 300с.
 4. Методика викладання музичного мистецтва Навчально-методичний посібник для студентів мистецьких та музично-педагогічних факультетів. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, Харків: ФОП Озероров, 2016. – 384 с.
 5. 1. Бродський Г. Л., Шевченко І. Л., Сметана С. О.  Оркестр народних інструментів (методика і практикум роботи з оркестром) : навчальний посібник. – Кропивницький – Харків, 2018. – 388 с.
 6. 2. Бродський Г. Л., Шевченко І. Л. Основи вокально-інструментального виконавства / Навчальний посібник для студентів мистецьких факультетів вищих педагогічних навчальних  закладів. –LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – 373 с.
 7. 3. Бродський Г. Л., Шевченко І. Л. Сучасні технології викладання музичних дисциплін у закладах вищої освіти : навчальний посібник / Г.Л. Бродський, І.Л. Шевченко. – Харків : Мачулін, 2019. – 408 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Формування творчої особистості майбутнього педагога-музиканта Наукові записки. –Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 123, т. 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 380-384.
 2. Взаємодія мистецтв як фактор підготовки педагога-музиканта поліхудожнього профілю. Наукові записки. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 133. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 80-87.
 3. Конкурс диригентів як умова підвищення фахової майстерно-сті майбутнього педагога-музиканта Наукові записки. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 139. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 124-127
 4. Формирование дирижерско-хоровых навыков студентов участников конкурсов хоровых дирижеров. «Проблемы и перспективы музыкально-педагогического образования» (Palmarium Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland), 2015. – С. 82-90.
 5. Психологічні особливості особистості майбутніх диригентів. Наукові записки. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 143. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 98-101.
 6. Професійно-особистісне становлення студента в культурно-мистецькому просторі з позицій системно-синергетичного підходу Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В. Радул, Н.С.Савченко та ін. – Вип. 152. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 222 с. – Фахове видання. (С. 137-141).
 7. Вокальний ансамбль як форма організації музично-творчої діяльності майбутнього педагога-музиканта Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В. Радул, Н.С.Савченко та ін. – Вип. 157. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 300 с. – Фахове видання. (С. 142-147)
 8. Основи вокально-інструмен-тального виконавст-ва. (навчально- LAP LAMBERT Academic Publishing -275 с. ISBN: 978-613-7-34270-1. Шевченко І. Л., Бродський Г. Л. Сучасні інформаційні технології як невід’ємна складова освітнього процесу викладання фахових дисциплін // Наукові записки / Ред. кол. : В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 166. – Серія Педагогічні науки.– Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 278 с. – С. 157-160. 
 9. Шевченко І. Л., Бродський Г. Л. Використання ідей В.О.Сухомлинського в професійній підготовці сучасного педагога-музиканта // Наукові записки / Ред. кол. : В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 172. – Серія Педагогічні науки. – Кропивницький: «КОД», 2018. – 288 с. – С. 149-153.  
 10. Шевченко І. Л., Бродський Г. Л. Впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність майбутнього педагога-музиканта // Наукові записки / Ред. кол. : В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 176. – Серія Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 299 с. – С. 150-154.

Участь у конференціях

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття: виклики сьогодення». КДПУ ім.В.Винниченка, Кіровоград, 2016.
 2. ІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» Кропивницький ,2017
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» Кропивницький ,2017
 4. V Міжнародна науково-практична конференція із залученням veb –ресурсів: Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті Європейської інтеграції. Кропивницький ,2017
 5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ ст.», Кропивницький ,2017
 6. І Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського», 2018
 7. ІІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», Кропивницький ,2019
 8. ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі української музичної культури», 2019
 9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін». М. Умань, 18-19 квітня 2019 р.

Підвищення кваліфікації:

Звіт про стажування затверджено наказом ректора КДПУ ім.В.Винниченка № 129-ун від 21.12.2012 р.
КДПУ ім.В.Винниченка,
Сертифікат ДО № 54 від 30.03.2015
Програма підвищення кваліфікації «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ,  Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ»
Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора КДПУ ім.В.Винниченка  № 34-2 ун.від 01.04.2015

Київський Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова Факультет мистецтв імені А.Авдієвського, кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування
Довідка про проходження стажування № 111 від 24.04.2017 р.
Тема: Вдосконалення професійної підготовки студентів мистецьких факультетів педагогічних вищих навчальних закладів у рамках сучасної гуманітарно-культорологічної парадигми

Звіт про стажування затверджено наказом ректора КДПУ ім.В.Винниченка № 59-ун від 04.05.2017 р.
Тема стажування: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ». Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора КДПУ ім.В.Винниченка № 34-2 ун. від 01.04.2015 р.

Електронна пошта: ingaschev4encko@yandex.ua