Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, 2003.

Тема дисертації та рік захисту:
Розвиток музичної освіти на Єлисаветградщині (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття) (2014)

Посади, досвід роботи: концертмейстер, викладач, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Коло наукових інтересів: дослідження особливостей розвитку музичної освіти на Єлисаветградщині, розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі хорового диригування.

Дисципліни, які викладає: «Хорове диригування». Також розроблено авторський курс «Цифрове мистецтво в закладах освіти» (починаючи з 2019 року)

Нагороди та досягнення:

2014 – диплом кращого науковця університету у галузі мистецьких наук.

Творчий доробок: підготовка та проведення студентської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті І. Шамо (м. Кіровоград, 2015); підготовка та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька вартість творчості М. Колесси в контексті загальноєвропейської культури ХХ століття» (м. Кіровоград, 2016). Романченко І. лауреат Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (хорове диригування) серед студентів закладів вищої освіти. 17-19 квітня 2019 року. (клас ст. викладача Колоскової Ж.В.)

Мельник О. 2 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року (клас ст. викладача Колоскової Ж. В.)

Публікації:

 1. Музична освіта як педагогічний феномен / Ж.В. Колоскова // Nauka dziś: teoria, mеtodologia, praktyka: Zbiór raportów naukowych. – Wroclaw, 2013, 0,5 д.а.
 2. Формування засад професійної фортепіанної освіти на Єлисаветградщині (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.) /Колоскова Ж. //Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 133. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014, 0,5 д.а.
 3. Технічне редагування збірника наукових статей “Проблемы и перспективы музыкально-педагогического образования“. Зб. наукових статей / під. ред.. Растригіної А.М., Колоскової Ж.В. – Palmarium Academic Pablising,  Saarbrucken, Deutschland,  2015.- 11,6 д.а.
 4. Запровадження культурних традицій Єлисаветградщини як засіб модернізації сучасної системи музичної освіти України.// Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 143. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016, 0,5 д.а.
 5. Розвиток креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі хорового диригування// Наукові записки. - вип. 155. - 2017. - с.85-88. 0,5 д.а.
 6. Колоскова Ж.В. Розвиток культурно-мистецького життя Єлисаветградщини: історичний екскурс/ Колоскова Ж.В. // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. Ф. Черкасов [та ін.]. – Кропивницький : ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 166. – С. 163-167.
 7. Колоскова Ж.В. Цифрові технології в музичній освіті як засіб формування творчої особистості майбутнього фахівця-музиканта / Колоскова Ж.В. // Зб. наук. праць «Педагогічні науки» / ред.. кол.: В.Л.Федяєва [та ін.]. – Херсон: Херсонський державний університет, 2018. – Вип. LXXXIII. – Т.І. – С.93-98.
 8. Колоскова Ж.В. Музична освіта на Кіровоградщині (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.): Програма спецкурсу для факультетів по підготовці вчителів музичного мистецтва /. Л.В. Бабенко, Ж.В. Колоскова. - Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2018. – 16 с.
 9. Колоскова Ж.В. Музична освіта на Кіровоградщині (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). Методичні рекомендації з теми: "Історично-педагогічні аспекти розвитку музичної освіти на Єлисаветградщині наприкінці ХІХ – першій чверті ХХ ст". – Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2018. – 20 с.
 10. Колоскова Ж.В. Музична освіта на Кіровоградщині (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). Методичні рекомендації з теми: "Музична освіта на Єлисаветградщині у середніх закладах освіти наприкінці ХІХ – першій чверті ХХ ст. – Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2018. – 20 с.
 11. Koloskova Zhanna The Model of the Spirituality of Upbringing in the Dimension of Modern Paradigmatic Shifts / Rastrygina Alla, Koloskova Zhanna, Nazarenko Maryna // Tarih Kültür ve Sanat Araştermaları Dergisi. – 2019. – №3. – Т.8. – с. 125-137. - Access mode: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk (https://doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2222 (doi: 10.7596/taksad.v8i3.2222) методичні видання

 Участь у конференціях:

 1. 1. Nauka dziś: teoria, mtodologia, praktyka: Zbiór raportów naukowych. – Wroclaw, 2013.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття: виклики сьогодення». КДПУ ім. В.Винниченка, Кіровоград, 2014
 3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття: виклики сьогодення». КДПУ ім. В.Винниченка, Кіровоград, 2016
 4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення», Кропивницький ,2017
 5. V Міжнародна науково-практична конференція із залученням veb–ресурсів: Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті Європейської інтеграції, Кропивницький ,2017
 6. Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Вища освіта в сучасному цифровому просторі: виклики та перспективиї», Одеса, 3-5 жовтня 2018.
 7. І Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського», 2018
 8. ІІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», Кропивницький ,2019
 9. ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі української музичної культури», 2019
 10. II Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін», Умань, 18-19 квітня 2019 р.

Електронна пошта: zhabakva@ukr.net