Методичне об’єднання сольного співу працює у трьох напрямках: академічний, естрадний та народний спів. Його керівником є Народна артистка України, професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання – Валькевич Раїса Андріївна

Методичне об’єднання методики музичного виховання очолює доктор педагогічних наук, професор Черкасов В.Ф.

Методичне об’єднання забезпечує викладання курсу  “Методика музичного виховання”, вивчення якого передбачено навчальним планом на ІІІ–ІV курсах, а також різні види педагогічної практики, яку студенти опановують з другого курсу.

Вивчаючи курс «Методики музичного виховання», студенти знайомляться з теорією та історією музичної педагогіки, вивчають методику викладання музичного мистецтва в молодших і середніх класах загальноосвітньої школи, особливості організації та проведення гурткової роботи з музично-естетичного й художнього виховання школярів, вивчають досвід організації музичного виховання молоді за кордоном.

Методичне об’єднання хорового диригування очолює старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Костянтин Петрович Дьомін.

Якісна всебічна хормейстерська підготовка майбутніх учителів музики на музичному відділенні мистецького факультету – провідне завдання, що стоїть перед викладацьким колективом кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання. 
Вокально-хорова підготовка майбутнього вчителя музики охоплює вивчення таких фахових дисциплін, як хорове диригування, хоровий клас та практикум роботи з хором, хорознавство, аранжування. 
Навчальний репертуар для засвоєння диригентської техніки містить твори української та зарубіжної класики (сучасності та минулого) без супроводу та із супроводом. Його обов’язковою складовою є шкільний репертуар.