Методичне об’єднання хорового диригування очолює старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Костянтин Петрович Дьомін.

Якісна всебічна хормейстерська підготовка майбутніх учителів музики на музичному відділенні мистецького факультету – провідне завдання, що стоїть перед викладацьким колективом кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання. 
Вокально-хорова підготовка майбутнього вчителя музики охоплює вивчення таких фахових дисциплін, як хорове диригування, хоровий клас та практикум роботи з хором, хорознавство, аранжування. 
Навчальний репертуар для засвоєння диригентської техніки містить твори української та зарубіжної класики (сучасності та минулого) без супроводу та із супроводом. Його обов’язковою складовою є шкільний репертуар.

Методичне об’єднання хорового диригування забезпечує навчання студентів у всіх без винятку навчальних хорових колективах (хор-студія, академічний хор, хоровий колектив народної пісні та ін.); організовує щорічні науково-практичні студентські конференції, присвячені видатним диригентам, композиторам, педагогам, під час яких проводиться конкурс студентів-диригентів і визначаються його переможці

Результатом науково-методичної роботи об’єднання є підготовка й видання його членами науково-методичних посібників, методичних рекомендацій та репертуарних збірників для студентів мистецьких факультетів.

Вагомих успіхів домігся камерний хор викладачів та студентів, який існував у 70–80-і роки ХХ ст. 

Яскравою сторінкою хорового життя на факультеті завжди був жіночий хор, який на початку 90-х років, коли в Україні поширилися ідеї національної самосвідомості, знайомив слухачів міста з такими шедеврами вітчизняної хорової літератури, як “Вечорниці” до драми Т. Г. Шевченка “Назар Стодоля” та кантатою Л. Ревуцького на вірші Т. Шевченка “Хустина”. Виконувалися ці твори під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Ельзи Семенівни Заруби.

Старший викладач Костянтин Петрович Дьомін із 2006 року є керівником концертно-навчального академічного хору мистецького факультету. У репертуарі хору - щедрівки, колядки в обробці К. Стеценка, О. Кошиця, М. Леонтовича, хор з опери З. Паліашвілі “Даісі”, Меса C dur А. Брукнера, хор з мюзиклу “Юнона і Авось” О. Рибнікова, кантата “Карміна Бурана” К. Орфа, твори українських композиторів та інші. Протягом року хор брав участь у багатьох факультетських, університетських, міських та обласних концертах.

Поряд із традиційною формою хормейстерської підготовки протягом багатьох років на факультеті впроваджується така форма практичної хормейстерської підготовки, як практикум роботи з хором, на якому студенти вдосконалюють методичну підготовку та набувають практичний досвід хормейстерської роботи. 

Під час практичних занять студенти мають змогу випробовувати різноманітні прийоми роботи над звукоутворенням, інтонацією, дикцією, ритмом, строєм, ансамблем, елементами хорової звучності, які в майбутньому будуть застосовувати в роботі з дитячими хоровими колективами. 

Творчий підхід до вибору репертуару хору, оригінальні аранжування керівника Дьоміна К.П. збагачують палітру художньої інтерпретації музичних творів.

Переможці конкурсів за останні роки:

  1. Шемедюк І. 1 місце у конкурсі диригентів у рамках І Міжнародній студентській науково-практичній конференції: «Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського (клас професора Растригіної А.М.)(2018)
  2. Олійник О. 1 місце у конкурсі диригентів у рамках І Міжнародній студентській науково-практичній конференції: «Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського (клас ст. викладача Дьоміна К.П.) (2018)
  3. Маслюкова А. 2 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Музичне мистецтво» (хорове диригування) серед студентів закладів вищої освіти. 17-19 квітня 2019 року. (клас ст. викладача Дьомін К. П.)
  4. Романченко лауреат Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (хорове диригування) серед студентів закладів вищої освіти. 17-19 квітня 2019 року. (клас ст. викладача Колоскової Ж.В.)
  5. Мельник О. 2 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року (клас ст. викладача Колоскової Ж. В.)
  6. Ляху І. 3 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року (клас доцента Шевченко І.Л..)
  7. Галкіна Т. 3 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року (клас ст. викладача Назарекнко М.П.)
  8. Шерстюк А. 1 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року (клас професора Растригіної А.М.)
  9. Маслюкава А. 1 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року (клас ст. викладача Дьомін К. П.)