Методичне об’єднання методики музичного виховання очолює доктор педагогічних наук, професор Черкасов В.Ф.

Методичне об’єднання забезпечує викладання курсу  “Методика музичного виховання”, вивчення якого передбачено навчальним планом на ІІІ–ІV курсах, а також різні види педагогічної практики, яку студенти опановують з другого курсу.

Вивчаючи курс «Методики музичного виховання», студенти знайомляться з теорією та історією музичної педагогіки, вивчають методику викладання музичного мистецтва в молодших і середніх класах загальноосвітньої школи, особливості організації та проведення гурткової роботи з музично-естетичного й художнього виховання школярів, вивчають досвід організації музичного виховання молоді за кордоном.

Тісне співробітництво професорсько-викладацького складу методичного об’єднання з досвідченими вчителями музики міста та області, серед яких заслужений вчитель України Л. Я. Запісочний, вчителі-методисти П. Я. Карелін, Т. О. Дубіна, Г. А. Палій,  І. П. Галицька, забезпечує впровадження в роботу загальноосвітньої школи сучасних новітніх методик щодо розвитку музичної культури школярів. У роботі з дітьми використовуються інноваційні педагогічні технології, дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, досвід роботи провідних учителів міста та області.

Під час проходження педагогічної практики під керівництвом досвідчених методистів (Назаренко М.П. та Колоскової Ж.В.) та вчителів студенти проводять уроки музики й виховні заходи з учнями початкових та середніх класів, намагаються розвивати в дітей почуття прекрасного, музично-творчі здібності, естетичний смак, формувати вокально-хорові навички, вміння сприймати та розуміти музику композиторів різних епох і напрямків.

Студенти мистецького факультету беруть участь у студентських олімпіадах із методики музичного виховання, виступають із доповідями та повідомленнями на міжнародних, всеукраїнських та щорічних університетських студентських науково-практичних конференціях. Їхні доповіді друкуються в студентських наукових виданнях, зокрема, у «Студентському науковому віснику» ЦДПУ ім. В. Винниченка, збірниках статей наукових конференцій для студентів та молодих науковців та ін.

Під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора А. М. Растригіної студентка Світлана Стогній стала переможницею міжнародної Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (Одеса, 2002), студентка Олена Спіріна (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор В. Черкасов В.Ф.) була нагороджена грамотою за змістовну доповідь на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2007).

Сьогодні викладачі об’єднання працюють над науковими проблемами вдосконалення музично-педагогічної освіти в Україні, упровадження в навчальний процес ВНЗ ідей вільного розвитку особистості засобами музичного мистецтва, якісної професійної підготовки майбутніх фахівців згідно зі стандартами й вимогами країн ЄС, над створенням інтегрованого курсу «Мистецтво», який апробують його в період проходження студентами педагогічної практики.

Результатом плідної науково-методичної роботи викладачів об’єднання є видання ними для студентів та вчителів загальноосвітніх шкіл наукових посібників, методичних рекомендацій, музично-педагогічних репертуарних хрестоматій для загальноосвітньої школи та звичайно дипломні та кваліфікаційні роботи.