1967 року на факультеті з підготовки вчителів початкових класів з ініціативи старшого викладача Сергія Гавриловича Мельничука була відкрита спеціальність “Музика”.

1970 року Сергій Гаврилович Мельничук вступив до аспірантури, й розвиток спеціальності “Музика” протягом року продовжив новий декан факультету з підготовки вчителів початкових класів кандидат педагогічних наук, старший викладач Віталій Лукич Омеляненко.

З 16 лютого 1971 року деканом факультету з підготовки вчителів початкових класів був призначений старший викладач Микола Іванович Гейченко. 16 березня 1971 року на базі спеціальності “Музика” був створений музично-педагогічний факультет.


С. Г. Мельничук

В. Л. Омеляненко

М. І. Гейченко

Музично-педагогічний факультет у різні часи очолювали:
до вересня 1971 року – старший викладач Микола Іванович Гейченко;
з вересня 1971 по грудень 1972 року – кандидат психологічних наук, старший викладач Ніна Василівна Огороднікова;
з грудня 1972 по травень 1974 року – старший викладач Поліна Митрофанівна Ніколаєнко;
з вересня 1974 по грудень 1977 року – старший викладач Ігор Васильович Заруба;Н. В. Огороднікова

П. М. Ніколаєнко

І. В. Заруба

з1977 по серпень 1978 року – старший викладач Галина Степанівна Дідич;
з грудня 1978 по січень 1980 року – старший викладач Леонід Йосифович Шкот;
з березня 1980 по серпень 1983 року – кандидат педагогічних наук, доцент Валерій Павлович Барабаш.


Г. С. Дідич

Л. Й. Шкот

В. П. Барабаш

З вересня 1983 року по серпень 2002 року музично-педагогічний факультет очолювала кандидат педагогічних наук, старший викладач, а з 1987 року доцент, Галина Степанівна Дідич.

25 серпня 2002 року музично-педагогічний факультет був реорганізований і увійшов до складу мистецького факультету.