Емоційно насиченим, сповнений хвилюванням і досить напруженою підготовчою роботою був для мистецького факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка минулий тиждень.

16 квітня у стінах мистецького факультету відбулася організована кафедрою вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», проблемне поле якої вже третій рік поспіль пов’язане з обговоренням найбільш болючих проблем, що з кожним роком загострюються все більше як у вищій освіті в цілому, так і в професійній мистецькій освіті зокрема.

Ключовим меседжем цьогорічного наукового форуму провідних вітчизняних і зарубіжних науковців стало обговорення проблеми духовності виховання як пріоритетного напрямку у реформуванні національної системи освіти на засадах новітньої парадигми ХХІ століття. Науковці наголошували на необхідності оновлення сучасної освітньої парадигми не лише задля осмислення реалій і можливих наслідків, пов’язаних з перенесенням у вищу освіту принципів «товаризації» у вимірах надання освітніх послуг та їхнього споживання, а й розробкою тих перспективних напрямків її реконструкції , які мають здійснюватися в ім’я збереження ідентичності людини як особистості, де саме мистецька освіта, з огляду на її специфічні особливості, здатна забезпечити переулаштування культурного поля нації та допомогти людині у саморозвитку і духовному сходженні.

Саме у такому контексті прозвучали: вітальне слово до учасників конференції ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка, професора Олега Семенюка, доповіді зарубіжних гостей, академіка Альгірдаса Гайжутіса та Іонаса Кевішаса з Литви, професора Кінги Лапот-Дзерви з Краківського педагогічного університету, Нітци Давидович з Аріельского університету в Ізраїлі, виступи вітчизняних науковців, члена-кореспондента НАПН України Василини Хайруліної, професорів Сергія Горбенко, Олени Отич, Вікторії Тушевої та багатьох інших представників наукової еліти України.

А вже 17-19 квітня 2019 року мистецький факультет зустрічав студентську молодь із всіх куточків України, яка приїхала позмагатись у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Музичне мистецтво” (вокально-хорове та інструментальне виконавство), що проводилась серед студентів закладів вищої освіти. Це був перший випадок в історії проведення такого заходу, коли олімпіада проходила у трьох номінаціях: сольний спів, хорове диригування та інструментальне виконавство (духові інструменти).

До почесного складу журі входили провідні фахівці-музиканти із зазначених напрямів, серед яких: Козир Алла Володимирівна (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу та диригування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – голова журі), Забіляста Лідія Леонідівна (професор Національної музичної академії імені П. І. Чайковського, народна артистка України), Сверлюк Ярослав Васильович (доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету), Брилін Борис Андрійович (доктор педагогічних наук, професор кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – заступник голови), Валькевич Раїса Андріївна (професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, народна артистка України), Клепар Марія Василівна (кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, керівник народного вокального ансамблю «Гуцулочки» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), Шевченко Інга Леонідівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка), Ятло Леонід Петрович (доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений працівник культури України), Шорсткий Григорій Григорович (заслужений артист України, викладач Кіровоградського музичного коледжу).

Участь у заході приймали близько 60 учасників з 17 вищих навчальних закладів України, географія яких була представлена наступними містами: Вінниця, Кривий Ріг, Івано-Франківськ, Херсон, Полтава, Ізмаїл, Київ, Харків, Дрогобич, Умань, Хмельницький, Львів, Мелітополь, Бердянськ, Миколаїв, Переяслав-Хмельницький, Рівне.

Виконання конкурсної програми учасників проходило у 3 турах:
І тур – (теоретичний) – включав усну презентацію (з використанням технічних засобів або презентації у форматі Power Point за бажанням) та виконання української народної пісні або твору українського композитора (a capella) (у номінації «Сольний спів»);
ІІ тур – (виконавський) – передбачав:
- виконання вокального твору розгорнутої форми у супроводі фортепіано (у номінації «Сольний спів»);
- виконання хорового твору великої форми із супроводом та твору a capella з презентацією хорової партитури на фортепіано з урахуванням хормейстерських завдань й співом хорових партій (у номінації «Хорове диригування»);
- виконання твору великої форми та віртуозного твору ( у номінації «Інструментальне виконавство»;
ІІІ тур – (творчо-інтерпретаційний) – передбачав:
- сценічне втілення (сучасне або традиційне) художнього образу героя класичної опери, оперети, мюзиклу, музичного фільму з елементами акторської гри, використанням сценічного костюму та гриму (у номінації «Сольний спів»);
- диригування хором одного з обов’язкових творів (з репертуару учбового академічного хору студентів музичного відділення мистецького факультету ЦДПУ імені Володимира Винниченка) (у номінації «Хорове диригування»);
- виконання п’єси кантиленного характеру (у номінації «Інструментальне виконавство».

У процесі серйозної боротьби учасники мали змогу виявити свій рівень музично-теоретичних, артистичних та виконавських навичок, а вдало підібрані викладачами конкурсні програми щоразу відкривали різні грані студентських талантів, що загалом надало підстави журі визначитися з переможцями.

Номінація «СОЛЬНИЙ СПІВ»:
І місце – Мироненко Альона (Херсонський державний університет);
ІІ місце – Матковський Іван (Національний педагогічний університет імені ім. М. П. Драгоманова);
ІІІ місце – Денисова Яна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Номінація «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»:
І місце – Постевка Діана (Національний педагогічний університет імені ім. М. П. Драгоманова);
ІІ місце – Маслюкова Анна (Центральнодержавний педагогічний університет імені В. Винниченка;
ІІІ місце – Болуєва Марія (Мелітопольский державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)

Номінація «ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО» (духові інструменти):
І місце –Коваленко Ярослав ( Центральнодержавний педагогічний університет імені В. Винниченка,;
ІІ місце – Артеменко Ірина ( Київський університет імені Бориса Грінченко);
ІІІ місце – Михайлишена Анастасія (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

Вітаємо переможців та їх викладачів! Подальших творчих злетів!

Інформацію надано мистецьким факультетом