Перевести згідно з абзацу 2 пункту 2 розділу ХІІІ та абзацу 9 пункту 1 розділу V Правил прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка в 2021 році на державну основу Качалову Аліну Олександрівну, студентку І курсу факультету філології, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література), освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література), комерційна основа (наказ на зарахування № 91-ст від 14.08.2021 р.), яка при вступі мала найвищий рейтинговий бал серед вступників, що претендували на здобуття освіти на кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантне державне місце, яке звільнилось у зв’язку з відрахуванням Чернової Єлизавети Олександрівни, студентки І курсу факультету філології, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література), освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література), державна основа за власним бажанням (наказ №115 – ст. від 22.09.21 р.)

Відповідно до рішення Конкурсної комісії № 5 Міністерства освіти і науки України та пункту 4 розділу XII «Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти» Правил прийому для здобуття вищої освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка в 2021 році, з 17 вересня 2021 року перевести на бюджетну форму навчання осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 серпня 2021 року № 91-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти згідно зі списком:

Відповідно до рішення Конкурсної комісії № 4 Міністерства освіти і науки України та пункту 4 розділу XII «Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб,які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти» Правил прийому для здобуття вищої освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.. В.Винниченка в 2021 році, з 03 вересня 2021 року перевести на бюджетну форму навчання осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 10 серпня 2021 року № 90/1-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Відповідно до рішення Конкурсної комісії № 4 Міністерства освіти і науки України та пункту 4 розділу XII «Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти» Правил прийому для здобуття вищої освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.. В.Винниченка в 2021 році, з 03 вересня 2021 року перевести на бюджетну форму навчання осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 серпня 2021
року № 91-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до абзаців другого-п’ятого пункту 3 та абзацу першого пункту 4 розділу XII «Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти» Правил прийому для здобуття вищої освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка в 2021 році, перевести осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 серпня 2021 року № 91-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 17 серпня  2021 року (протокол № 45) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів денної та заочної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Відповідно до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 14 серпня  2021 року (протокол № 44) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів денної та заочної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Відповідно до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 10 серпня  2021 року (протокол № 40) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів денної та заочної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Відповідно до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 09 серпня  2021 року (протокол № 38) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів денної та заочної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного (регіонального) бюджету.

Відповідно до Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 06 серпня  2021 року (протокол № 37) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів денної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста) за кошти державного (регіонального) бюджету.