Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 14 вересня 2020 року (протокол № 40) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Заочна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 вересня 2020 року № 71/2-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб"

Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 14 вересня 2020 року (протокол № 40) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Денна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 вересня 2020 року № 71/1-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб"

Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 12 вересня 2020 року (протокол № 39) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Заочна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 вересня 2020 року № 70-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб"

Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 12 вересня 2020 року (протокол № 39) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб.

Денна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 вересня 2020 року № 70-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб"

Відповідно до пункту 1 параграфа 9 Правил прийому для здобуття освіти до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 11 вересня 2020 року (протокол № 38) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано наказ про зарахування студентів 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти державного бюджету.

Заочна форма здобуття освіти

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 11 вересня 2020 року № 69/2-м "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти державного бюджету"