17 – 18 березня 2016 року Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка вкотре приймав Міжнародну науково-практичну конференцію «Мови і світ: дослідження та викладання». Подія – непересічна і за звичайних обставин – мала іже одну приємну та вагому характеристику, що вирізняє її від низ минулих sisterevents. Адже вона стала ювілейною – десятою за ліком.

Серед її організаторів уже традиційно фігурують Асоціація українських германістів та Всеукраїнська спілка викладачів перекладу, а посильно до проведення заходів в її рамках приєдналися і зарубіжні партнери: Інститут перекладу та міжкультурної комунікації Технічного університету міста Кельн (Німеччина), Центр перекладознавства Левенського університету (Бельгія), Інститут германської філології університету Вроцлав (Польща), Представництво OeAD (Австрійської служби академічних обмінів) у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Центр перекладознавства Віденського університету (Австрія), Університет м. Ульм (Німеччина), Університет ім. Карла-Франценса (м. Ґрац, Австрія), Міжнародний університет інформаційних технологій м. Алмати (Казахстан).

Цього року цей регулярний захід філологічної спільноти університету відбувся під знаком іще одного ювілею – 60-річчя її натхненника, декана факультету іноземних мов професора Олександра Миколайовича Білоуса, що в проміжку між торічним зібранням наукової еліти та нинішньою подією відсвяткував і свій ювілей.

Уже традиційно до дня проведення конференції її оргкомітет, доклавши неймовірних зусиль і ресурсної витримки, підготував у друк та опублікував кількасот статей, що вийшли у світ на 1800 сторінках грубезного наукового збірника «Наукові записки» в трьох томах. Серед авторів наукових досліджень, явлених світові цього разу 47 докторів наук, професорів.

Відкрив конференцію традиційно професор Олександр Миколайович Білоус, сердечно привітавши учасників з початком роботи та зачитавши вітальні листи до учасників конференції від Президента Асоціації українських германістів, академіка Академії наук вищої школи України, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри перекладу та міжкультурної комунікації ЛНУ ім. І.Франка Алли Йосипівни Паславської; ректора Міжнародного університету інформаційних технологій м. Алмати/Казахстан, доктора економічних наук, професора Даміра Абдухалієвича Шинибєкова; доктора філософії (habil) Ульмського університету та Українського Вільного університету м.Мюнхен/Німеччина, Doctor, ProfessorhonoriscausaКіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ріхарда-Йозефа Бруннера.

Особливою увагою публіки користувалися доповіді очних учасників заходу, котрі змогли виступити на пленарному засіданні та згодом очолили секційні дискусії (в алфавітному порядку): видавець багатьох німецькомовних творів та німецькомовних джерел Кшиштоф Гуща, доктор філософії, професор кафедри методики викладання літератури Інституту германської філології Університету Вроцлава (Польща); Світлана Павлівна Денисова, доктор філологічних наук, професор кафедри німецької мови та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету; Люк ван Доорслар, (PhD), директор Центру перекладознавства Левенського університету (Бельгія), професор кафедри перекладу і журналістики, науковий співробітник Стелленбоського університету (ПАР); Микола Іванович Зимомря, доктор філологічних наук, професор кафедри германських мов та перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; DOCTOR HONORIS CAUSA Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; член Національної спілки письменників України; Тарас Романович Кияк, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, DOCTOR HONORIS CAUSA Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, почесний президент Спілки германістів вищої школи України, академік Академії вищої школи України; Олександр Іванович Чередниченко, академік  Академії вищої школи України, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, DOCTOR HONORIS CAUSA Кіровоградського державного педагогічного університету імені ВолодимираВинниченка;  Заслужений працівник науки і техніки України; Леонід Миколайович Черноватий, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, президент Всеукраїнської спілки викладчів перекладу, DOCTOR HONORIS CAUSA Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Клаус-Дірк Шміц, доктор філософії (habil), професор Інституту перекладу та міжкультурної комунікації Технічного університету міста Кельн (Німеччина).

Вітальне слово виголошував і замикав пленарне засідання доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, ректор Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка Олег Анатолійович Семенюк.

Камерні засідання відбулися в рамках роботи структурних підрозділів конференції: секції № 1 Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (де розглядалися актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології) під головуванням доктора філологічних наук, професора кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови КНУ ім. Т.Шевченка Олени Валеріївни Материнської та доктора філософії (habil), професора кафедри німецької мови Інституту германської філології університету м.Вроцлав, Польща Артура Творека, секції № 2 Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики; полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство – керівники доктор філологічних наук, професор Микола Іванович Зимомря і доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського Костянтин Іванович Мізін; секції № 3 Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу та секції № 4 Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології – керівники секції доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу і лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Олена Іванівна Панченко, доктори філологічних наук, професори КНУ ім. Т.Шевченка Тарас Романович Кияк і Олександр Іванович Чередниченко; та секції № 5 Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов, перекладача та фахівця  з прикладної лінгвістики – керівники Світлана Іванівна Шандрук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка і Леонід Миколайович Черноватий, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Ну, а 18 березня у першій половині дня гість конференції, імпозантний професор Інституту перекладу та міжкультурної комунікації Технічного університету міста Кельн Клаус-Дірк Шміц провів навчальний семінар-зустріч із колегами та студентами, присвячений магістерській програмі з термінології в його рідному університеті та її місці в парадигмі загальноєвропейської магістерської програми-стандарту із підготовки перекладача (EMT).

Численні зустрічі зі студентами провели й інші гості Кіровограда: директор CETRA, Центру перекладознавства Левенського університету Люк ван Доорслар, представник Австрійської служби академічних обмінів (OeaD), магістр Тобіас Фоґель і професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна Леонід Миколайович Черноватий.

Традиційно гостям конференції була запропонована культурна програма. Особливу подяку оргкомітет хотів би висловити викладачам кафедри історії України за пам’ятну екскурсію камерним Археологічним музеєм ім. Н. Бокій, а також усім іншим співробітникам КДПУ ім. В.Винниченка за надану допомогу при організації складного, але такого важливого для професійного зростання заходу міжнародного рівня.