THE 12th INTERNATIONAL CONFERENCE “LANGUAGES AND THE WORLD: RESEARCH AND TEACHING”

XІІ. INTERNATIONALE TAGUNG “SPRACHEN UND
DIE WELT: FORSCHUNG UND DIDAKTIK“

22-23 березня 2018 року Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) мав нагоду вітати учасників XІІ-Ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “МОВИ І СВІТ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ”.

 

Цей захід вже традиційно збирає щороку українських та закордонних філологів, викладачів, перекладачів іноземних мов та фахівців з прикладної лінгвістики. Це чудова нагода для науковців з різних країн обмінятися науковим та практичним досвідом, новими напрацюваннями, методиками у викладанні іноземних мов, перекладу та прикладної лінгвістики.
Цього року конференція була приурочена 35-ти річчю заснування факультету іноземних мов ЦДПУ. Вітання з такою знаковою подією висловили Аташе з питань науки і освіти при посольстві Республіки Австрія в Україні, керівник бюро з Австрійської академічної служби обмінів (OeAD) у місті Львів, магістр Андреас ВЕННІНГЕР; президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу, доктор педагогічних наук, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, DOCTOR HONORIS CAUSA Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Леонід ЧЕРНОВАТИЙ; президент Асоціації українських германістів, академік Академії наук вищої школи України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка Алла ПАСЛАВСЬКА; професор, доктор habil університету м. Ульм та Українського Вільного Університету м. Мюнхен/ Німеччина, PROFESSOR, DOCTOR HONORIS CAUSA Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ріхард Йозеф БРУННЕР та багато інших представників науково-педагогічної української та міжнародної спільноти.
На пленарному засіданні конференції виступили професор Леонід ЧЕРНОВАТИЙ з цікавою доповіддю “ПРОЦЕДУРНІ Й ДЕКЛАРАТИВНІ ЗНАННЯ ПРИ ПЕРЕДАЧІ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ГАЛУЗІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА”; МАРТІНЕ ДАЛМАС, професор кафедри новітнього німецького мовознавства Інституту германських та скандинавських мов Університету Париж Сорбона (Франція) з доповіддю “ВИПИТІ МІНІ-БАРИ ТА МОКРІ ВІД СЛІЗ ПОДУШКИ: АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ”; МАРІЯ ІВАНИЦЬКА, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка виступила від імені Інститут філології та кафедри з вітальною адресою до ювілею факультету та презентувала цікаву доповідь: “МОВНА І КУЛЬТУРНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ У МУЛЬТІЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА ЯК ТРАНСКУЛЬТУРНА ОСОБИСТІСТЬ”; КОСТЯНТИН МІЗІН, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди проголосив доповідь “НІМЕЦЬКИЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ GÖNNEN У КРОСКУЛЬТУРНОМУ ВИСВІТЛЕННІ: ЕТНОУНІКАЛЬНІ СМИСЛИ”; ПІТЕР БУЛОНЬ, доктор наук, професор Льовенського Католицького університету м. Льовен, Бельгія, з яким факультет іноземних мов заключив у 2016 році угоду про співпрацю, презентував свою змістовну доповідь російською мовою: “КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ НЕМЕЦКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕВОДОВ В РАННЕМ ЕВРОПЕЙСКОМ ВОСПРИЯТИИ ДОСТОЕВСКОГО”; ОЛЕГ СЕМЕНЮК, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Заслужений працівник освіти України завершив пленарне засідання цікавою доповіддю: “ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ І МОВНИХ ЯВИЩ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ФЕЙЛЕТОНАХ ОСТАПА ВИШНІ”.
Далі конференція продовжила свою роботу у форматі секцій. Загалом працювало п’ять секцій: 1.Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство); 2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики. 3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу. 4. Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології. 5. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики.
Цікавими виявились доповіді таких науковців як Артура Творека, доктора (habil), професора кафедри німецької мови Інституту германської філології університету міста Вроцлав (Польща), докторів філософії, доцентів цього університету Яна Пахольскі, Адама Голубіовські та докторантки Вроцлавського університету Дороти Новіцької. Слід підкреслити, що з цим університетом ректор нашого університету, професор Олег Семенюк та декан факультету іноземних мов, професор Олександр Білоус підписали угоду про співпрацю восени 2017 року. Тож, плідна співпраця нашого університету з університетами з Польщі та Бельгії була дієвою та змістовною.
Конференція стала справжньою знаковою подією для наукової спільноти України та залишила багато матеріалу для роздумів, досліджень та подальших проектів. Вона стала чудовою нагодою не тільки для науковців з різних країн обмінятися науковим та практичним досвідом, новими напрацюваннями, методиками та зав’язати нові наукові контакти, побачити нові перспективи розвитку, але й ознайомила студентів університету в цілому і факультету іноземних мов зокрема із сучасними зарубіжними напрацюваннями в галузі викладання іноземних мов та зарубіжної літератури, адже зарубіжні науковці-колеги Мартіне Далмас (Франція), Пітер Булонь (Бельгія), Курт Шарр (Австрія), Андреас Веннінгер (Австрія), Ян Пахольскі (Польща), Адам Голубіовські (Польща), Дорота Новіцкі (Польща), Міхаель Бек (Німеччина), Бетсі Фосет (США) в рамках конференції читали лекції для студентів усіх курсів факультету іноземних мов та провели дуже цікаві майстер-класи, фахові та країнознавчі семінари.

Доц. Інна Лівицька,
заступник декана факультету
іноземних мов з навчально-методичної роботи