21-22 березня 2019 року факультет іноземних мов ЦДПУ імені В. Винниченка уже втринадцяте приймав Міжнародну науково-практичну конференцію «Мови і світ: дослідження і викладання».

На початку пленарного засідання усіх присутніх привітали ректор ЦДПУ імені В. Винниченка Олег Семенюк та декан факультету іноземних мов, професор Олександр Білоус. З доповідями виступили доктор філософії, професор кафедри новітнього німецького мовознавства Інституту германських та скандинавських мов Університету Париж IV Сорбона (Франція) Мартін Далмас «По тонкій кризі… Використання сталих виразів (і його ризики)»; доктор філологічних наук, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу Леонід Черноватий «Співвідношення способів перекладу англомовної термінології у сфері фінансів підприємства»; доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету Світлана Денисова «Інтерпретація поняття «мовна картина світу» у контексті сучасної наукової парадигми»; доктор філософії, професор кафедри німецької мови Інституту германської філології Вроцлавського університету (Польща) Артур Творек «Що являє собою соціофонетика»; доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Лілія Безугла «Роль пресупозиції у створенні комічного ефекту в німецькомовному анекдоті»; доктор філологічних наук, професор кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Анатолій Поповський «Чи перевелися перевертні?».

Далі робота конференції «Мови і світ: дослідження і викладання» продовжилася на таких секціях: Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі; Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики; Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу; Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології; Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики.