Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу

На факультеті плідно ведеться науково-дослідна робота викладачів. На базі факультету сформувалися наукові школи: з історії, етнології, археології та етнографії Центральноукраїнського регіону України, проблем етнополітичного розвитку національних меншин в Україні у ХVШ – ХХ ст. Наукові праці викладачів публікуються в центральних та місцевих виданнях. На факультеті видаються „Наукові записки. Серія „Історія””, внесені до переліку ВАКу як фахове видання з історії. На кафедрі історії України викладачі працюють над загальною темою “Суспільно-політичне життя України в ХІУ – ХХ ст”. Кафедрами факультету систематично проводяться міжнародні, всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції. Викладачі керують науково-дослідницькою роботою студентів та магістрантів. Основними напрямками наукових досліджень з історії та етнографії України є міське самоврядування в Україні ХVШ - ХІХ ст. (к.і.н. Марченко О.М.); чумацтво як українське соціокультурне явище (к.і.н. Проскурова С.В.); київська історична школа в українській історіографії (д.і.н. Киян О.І.); проблеми східнослов’янської міфології (д.і.н. Парсамов С.С., викл. Ковальков О.Л.); національно-культурне єднання галичан і наддніпрянців у 1917-1920 рр.(доц. Вівсяна І.А.); Середнє Подніпров’я в період середньовіччя (к.і.н. Бокій Н.М., доц Козир І.А., асист. Позивай Т.Д.). З всесвітньої історії: внутрішньополітична боротьба у Франції після Першої світової війни (д.і.н. Ачкіназі Б.О.); основні тенденції політичного розвитку світу в другій половині ХХ ст. (к.і.н. Дементов Є.В.); церковні володіння у Австро-Угорській імперії (к.і.н. Пономаренко Л.В.); міжнародні відносини та відносини ФРН та Туреччини у 80-90-х роках ХХ ст. (к.і.н. Філоретов В.М.) та інші.

Основні публікації викладачів факультету

 • Ачкіназі Б.О. Проблеми безпеки у політичному житті Франції 1918 – 1920. – Київ, 2005. 27,7 д.а.
 • Ачкіназі Б.О. Франція: від війни до миру (Внутрішньополітична боротьба з проблем післявоєнного устрою. 1918 – 1924). – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 1999. –351 с.
 • Бабак О.І. Українсько – польські відносини ( від 1980 – х років до 2005 р.). – Кіровоград, 2005. 9,3 д.а
 • Бабак О.І. (співавтор). Прага – Харків – Соловки: архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького. – К., 2007. 3,5 д.а.
 • Бабак Т.І., Брайченко О.Д., Манжул К.В., Сорока Л.В. Основи теорії держави і права. Навчальний посібник. – Кіровоград, 2004.
 • Бабак Т.І., Шинкаренко Л.О. Теорія держави і права. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2006. – 10 д.а.
 • Браницький Ю.Я., Манжул К.В. Адвокатура на шляху реформувань. – Кіровоград: РВЦ КДПУ,2002. – 3.5 д.а.
 • Грінченко В.Г. Історія української культури. Схеми, таблиці, ілюстровані матеріали. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Кіровоград, 2007. 8 д.а.
 • Житков О.А. Історія України ХХ-ХХІ ст.. Збірник документів і матеріалів. – Кіровоград, 2007. 10 д.а.
 • Кізюн В.К., Мельничук К.С. Хрестоматія з історії України XVII ст.. – Кіровоград, 2007. – 180 с.
 • Кіян О.І. Володимир Антонович: історик й організатор Київської історичної школи. – Київ, 2005. 25 д.а.
 • Кіян О.І. (у співавторстві). Історія України ХІХ – початку ХХ ст. в особах. – К.,1997. – 25 д.а.
 • Кіян О.І. (у співавторстві). Національно-визвольний рух на Україні другої половини ХІХ ст. – К: ”Наукова думка”,1997. – 12 д.а.
 • Козир І.А., Шевченко С.І. Історія рідного краю. – Кіровоград, 2001. – 72 с.
 • Марченко О.М. (у співавторстві) Державне будівництво та місцеве самоврядування. Навчальний посібник для студентів юридичних факультетів. – Кіровоград, 1999.
 • Манжул К.В. Цивільне право. Загальна частина (у таблицях). – Кіровоград, 2004.
 • Манжул К.В., Філоретова Л.М. Україна у ІІ світовій війні. – Кіровоград., 2006. – 13 д.а.
 • Марченко О. М. Курс лекцій із загальної етнографії Частина перша. – Кіровоград, 2004. 8,8 д.а.
 • Орлик В.М. (у співавторстві). Національні процеси на Кіровоградщині у 20-х рр.. ХХ ст... Збірник документів і матеріалів. – Кіровоград, 2004.
 • Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в дореформений період. – Кіровоград, 2007. – 631 с.
 • Парсамов С.С. Отечественная телевизионная промышленность. – Часть первая. – Специализированные предприятия телевизионной промышленности. – Кировоград, 2007. 13 д.а.
 • Парсамов С.С. Отечественная телевизионная промышленность. – Часть вторая. – Телевизионные производства других отраслей ВПК. – Кировоград, 2007. 5,5 д.а.
 • Парсамов С. С., Ковальков А. Л. Персонификация водной стихии в народной мифологии. – Кіровоград, 2004. 15,01 д.а.
 • Парсамов С. С., Ковальков О. Л. Персонажи водной мифологии в восточнославянском фольклоре. – Кіровоград, 2006. 12 д.а.
 • Проскурова С.В. Історіографія чумацтва. – Кіровоград,1999. – 42 с.
 • Рафальський О.О. та ін. Цивілізаційна історія України. - К., 2006. 632 с.
 • Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року. - К., 2004. 17,2 д.а.
 • Рафальський О.О. Національні меньшини України в ХХ столітті. Історіографічний нарис. - К., 2000. 447 с.
 • Рябовол Л.Т. Біржове право (Товарна біржа як особливий суб’єкт господарювання). Навчальний посібник. – Кіровоград, 2006. – 3 д.а.
 • Філоретов В.М. Кіпрська проблема та позиція ФРН. - Кіровоград, 2000. 7 д.а.
 • Філоретов В.М. Збірник документів з Нової історії Азії та Африки. – Кіровоград, 2000. 146 с.
 • Філоретов В.М. Збірник документів і матеріалів з Новітньої історії Азії та Африки (1918-1945). – Кіровоград, 2001. 160 с.
 • Філоретов В. М., Ковальков О. Л., Методичні рекомендації для написання дипломних робіт (для студентів історичного факультету). – Кіровоград, 2004. 1,8 д.а.
 • Цигульська О. М. Збірник документів з історії слов’янських народів (для студентів І-ІІ курсів історичного факультету). – Кіровоград, 2004. (10,5 д.а.).
 • Шевченко С.І. Історія Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (1964– 1999 рр.). – Кіровоград, 2005. – 8,4 д.а
 • Шевченко С. І. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни (на допомогу вчителю). – Кіровоград, 2004. – 20 с
 • Шевченко С.І. Старі стіни: Єлисаветградська громадська жіноча гімназія (1860-1920). – Кіровоград, 2007. 11 д.а.
 • Шевченко С. І. Україна в міжнародних економічних відносинах (1950 – 1980-ті рр..). – Кіровоград, 2006. 7,77 д.а.
 • Шевченко С. І. Українська доля Нової Сербії. Історичні нариси з минулого Кіровоградщини (Кіровоградщина в українсько-сербських зв’язках (1752 – 2002). – Кіровоград, 2004. – 168 с.