28 травня 2020 року на факультеті фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у режимі відеоконференції відбулась ХVІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України».

Учасників конференції привітали: кандидат педагогічних наук, профессор, декан факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка А.Л. Турчак та кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання О.В. Шевченко.

В оговоренні з проблем: теоретико-методичних, історичних, філософських, соціально-економічних аспектів фізичного виховання і спорту, рекреації, валеології та фізичної реабілітації; нетрадиційних і сучасних систем та методів оздоровлення; інноваційних підходів до підвищення рівня здоров’я і формування здорового способу життя; сучасних інформаційних технологій у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту, здоров’я і здорового способу життя різних груп населення; військово-патріотичного виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання і спорту брали участь студенти закладів вищої освіти з ріних регіонів України.

Із доповідями виступили: студенти факультету фізичного виховання Диченко Андрій (ІІІ курс) – «Сучасні тенденції розвитку фітнесу на сучасному етапі», Волошина Анастасія (ІІІ курс) – «Зміст та методика формування фізичної підготовленості школярів на заняттях гімнастикою художньою», Смоляр Марія (І курс, другий (магістерський) рівень вищої освіти) – «Інклюзія як умова ефективного навчання дітей з особливими освітніми потребами», Скорохід Вячеслав (І курс, другий (магістерський) рівень вищої освіти) – «Оздоровчий ефект он-лайн занять з фізичної культури в учнів 5-9 класів (пішохідний туризм як метод оздоровлення)» та студентки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка – Бурдукало Юлія, Купрієнко Альона, Смирнова Анастасія «Обґрунтування доцільності розробки методики розвитку координаційних здібностей школярів в залежності від ступеня функціональної асиметрії тіла».

Бажаємо студентам подальших успіхів в наукових пошуках!

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

stud konf 31 05