Кафедра права та правоохоронної діяльності  ЦДУ імені Володимира Винниченка ініціювала підписання угоди про співробітництво між Академією «Bolashaq» Республіки Казахстан та Університетом, що сприятиме зростанню освітніх закладів на науковій та освітній ниві з юридичного фаху. Угоду підписали ректор ЦДУ імені Володимира Винниченка Євген Соболь та ректор Академії «Bolashaq» Гульнара Рисмагамбетова.

Предметом договору стало взаємовигідне співробітництво з обміну інформацією та сприяння у забезпеченні та здійсненні наукової, освітньої діяльності, методики викладання фахових дисциплін; проведення спільних науково-дослідних, освітніх і культурних проєктів, заходів, програм, семінарів, конференцій з актуальних питань юриспруденції та інших напрямів назрілих питань. Особливу увагу приділено домовленості у проведенні двосторонніх наукових стажувань викладачів, аспірантів, докторантів і студентів; можливості участі у підготовці і виконанні спільних наукових проєктів, у тому числі в рамках міждержавних програм і міжнародних грантів тощо.

Дане співробітництво зміцнить міжнародні відносини між закладами освіти, що сприятиме розширенню можливостей у формуванні сучасного ефективного освітнього та наукового середовища.

Інформацію надано факультетом історії, бізнес-освіти та права