Сучасна освіта не стоїть на місці, та ще й додає різних сюрпризів, наприклад, дистанційне навчання. Тому, як на мене, фраза про те, що педагог має вчитися впродовж усього свого життя, є, як ніколи, своєчасною.

Так, ми, вчителі, повинні йти кроків на три-п’ять попереду всієї системи освіти, інакше ті, кого ми навчатимемо, будуть відставати від потреб суспільства, не справлятимуться з його викликами.

Якраз аби дати можливість кожному вчителеві розширити свої професійні погляди, удосконалити навички роботи з дітьми й виробити додаткові фахові компетентності, викладачі факультету філології та журналістики розпочинають новий для університету, але апробований для більшості з нас напрям роботи: перепідготовку вчителів-філологів.

Для цього ми розробили освітні програми на різний смак і запит, долучили до викладання відомих учених, з-поміж яких і вчителі-практики з великим педагогічним стажем. Також ми готові видозмінювати свої пропозиції відповідно до потреб учителів: робити програми вузько спрямованими чи комплексними, суто мовними чи лише літературними, додавати до них блоки, пов’язані з інклюзивною освітою тощо.

Педагогічний університет має всі підстави здійснювати підвищення кваліфікації вчителів, оскільки так створюється єдиний завершений цикл загальної педагогічної підготовки – від базової освіти до навчання впродовж життя .

Після закінчення таких курсів кожен слухач отримає завірені ректором університету сертифікати із зазначенням кількості опанованих годин, які, ми переконані, педагогічні ради шкіл визнають конкурентними з-поміж багатьох інших, здобутих на онлайн-платформах.

Водночас інформуємо вас про початок процедури ліцензування цього напряму діяльності, а тому в перспективі й видача свідоцтв про підвищення кваліфікації.

Ми хочемо вивчити інтереси філологічної вчительської спільноти й просимо долучитися до цього, заповнивши невеликий опитувальник.

Бажаємо вам гарного відпочинку, міцного здоров’я й реалізації всього задуманого. Чекаємо вас на факультеті філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Декан факультету Людмила Кричун