24 жовтня 2019 року на базі кафедри природничих наук та методик їхнього навчання природничо-географічного факультету, за підтримки онлайн-платформиЦентральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка завершила роботу І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації»

Конференція спрямована на розвиток науково-методичних розробок у сфері інноваційного розвитку природничої освіти та визначення основних напрямів підготовки та підвищення кваліфікації вчителів природничих наук в умовах Нової української школи. У рамках конференції було визначено ключові тренди та виклики, які постають перед педагогічною освітою: схарактеризовано перспективи реформування природничої освіти в закладах загальної середньої та вищої освіти; визначено важливість врахування інновацій, стратегій та технологій реформування змісту природничої освіти; обгрунтовано методики та технології управління навчанням, діагностикою оцінювання та контролю рівня компетентнісних та світоглядних досягнень учнів та студентів з природничих наук; наголошено, що врахування досвіду навчання природничих наук в закладах освіти України та зарубіжжя сприятиме розвиткові природничої освіти.

Захід відбувся на базі онлайн-платформи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка:

 • з 14 до 24 жовтня 2019 року – Інтернет-режим обговорення статей;
 • 24 жовтня 2019 року з 10.00 до 13.00 години – «Онлайн» виступи.

Учасниками заходу стали наукові лабораторії Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ; Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», м. Кропивницький, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також науково-методичні дослідження кафедр закладів вищої освіти України: Центральноукраїнського національного технічного університету, м. Кропивницький; Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Херсонського державного університету.

Під час пленарного засідання учасники заходу заслухали доповіді за пограмою конференції:

 • "Підготовка майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії та біології в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка" (презентація)

Плющ Валентини Миколаївни доцента кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, кандидата педагогічних наук, доцента

 • "Проблема підвищення ефективності навчання фізики майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти" (презентація)

Гур’євської Олександри Миколаївнидоцента кафедри вищої математики та фізики Центральноукраїнського національного технічного університету, м. Кропивницький, кандидата педагогічних наук, доцента

 • "Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики та фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій"

Романенко Тетяни Василівни – доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, доктора педагогічних наук, доцента; Манжари Владислава Вікторовича – аспіранта кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

 • "Використання віртуального планетарію STELLARIUM в освітньому процесі з географії"

Ліскович Олени Володимирівни – доцента кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Миколаїв, кандидата педагогічних наук.

 • "Проблема підготовки асистента вчителя (молодшого бакалавра) в освітній галузі природознавства в умовах інклюзивного навчання"

Гнатюк Оксани Володимирівни доцента кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, кандидата педагогічних наук, доцента

 • "Зміст і структура шкільної природничої освіти" (презентація)

Засєкіної Тетяни Миколаївнизаступника директора з науково-експериментальної роботи, провідного наукового співробітника відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника

 • "Аналіз та сучасні методологічні проблеми викладання аналітичної хімії в процесі підготовки майбутніх учителів хімії та природничих наук" (презентація)

Бохан Юлії Володимирівнидоцента кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, кандидата хімічних наук, доцента

 • "Реалізація циклу наукового пізнання засобами навчального фізичного експерименту"

Подопригори Наталії Володимирівнизавідувача кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, доктора педагогічних наук, доцента

 • "Формування основних компетеностей в природничих науках на основі міжпредметних звязків" (презентація)

Шапран Вікторії Степанівнивчителя географії та біології Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)

 • "Проблема формування уявлень учнів про природничо-наукову картину світу" (презентація)

Компанієць Зої Володимирівнивчителя географії та хімії Опорного навчального закладу «Мошоринська ЗШ І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області»

 • "Формування інтересу учнів до вивчення природничих наук" (презентація)

Царенко Анастасії – студентки ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» природничо-географічного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

 • "Переваги та недоліки навчання курсу “Природничі науки” старшокласників у хмаро орієнтованого освітнього середовища" (презентація)

Кулеба Тетяна – студентки ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» природничо-географічного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Потому відбулося активне обговорення виголошених питань присутніми. Адже саме завдяки тісній і взаємовигідній співпраці вищої та середньої школи, установ, що забезпечують підвищення кваліфікації вчителів можна домогтися розроблення ефективної освітньої програми та відповідного методичного забезпечення викладання природничих наук у Новій українській школі.

Інформацію надано природничо-географічним факультетом