Подяка студентам-біологам

за розуміння нинішньої ситуації і відповідальне, змістовне,  творче та вчасне виконання завдань  лекційного і практичного курсів з методики навчання біології  (екзамен), та сучасних освітніх технологій при вивченні біологічних дисциплін (екзамен).

Успіхи студенти фіксують у щоденнику навчальних досягнень, виклалач – у робочому журналі. 

 Подяка оголошується  магістрам першого року навчання: 

  • Бугай Надії
  • Зінченко Олександру
  • Коваленко Катерині  
  • Кривенко Геннадію
  • Образенко Андрію
  • Остапенко Катерині - помічник викладача
  • Сміхотур Ірині
  • Салоїд Катерині
  • Шумовській Софії 

 Надія Калініченко, доктор педагогічних наук, професор,

Заслужений учитель України.

 Працюємо далі!!!