20 травня в режимі відеоконференції відбулась звітна студентська наукова конференція, на якій були представлені найкращі наукові досягнення студентів різних факультетів.

 

Природничо-географічний факультет і, зокрема, кафедру географії та геоекології  представив студент 4 курсу Волощук Максим, який ознайомив слухачів з доповіддю, що супроводжувалася презентацією на тему «Закономірності поширення радонової радіації на території Центральної України (в межах Кіровоградської області)». Науковим керівником роботи є кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Вовк В.М. Наукове дослідження належить до міждисциплінарних, адже при його підготовці були використані методи і підходи з різних областей знань – медичної географії, радіоекології, геоінформатики, геології.

Отримані результати мають важливе теоретичне і практичне значення, зокрема, для планування стійкого розвитку території Центральної України.