З 17 по 19 червня 2020 року в ЦДПУ ім. В. Винниченка проводитиметься процедура акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» за спеціальністю «014 Середня освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв'язку.

Із програмою акредитаційної експертизи та наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №923-Е від 02.06.2020 р. про призначення експертної групи можна ознайомитись нижче:

Наказ НАЗЯВО_№923-Е від 02.06.2020 про призначення експертної групи

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизиз використанням технічних засобів відеозв’язкуосвітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)»