Колектив кафедри природничих наук та методик їхнього навчання і природничо-географічного факультету університету вітає з успішним захистом докторської дисертації

доцена кафедри Трифонову Олену Михайлівну!

Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в пофесійному зростанні й майбутніх наукових пошуках!

7 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка доцентом кафедри природничих наук та методик їхнього навчання природничо-географічного факультету Трифоновою Оленою Михайлівною захищено докторську дисертацію «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» за двома спеціальностями: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»; 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

IMG 5505 

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола Ілліч

Офіційні опоненти:

  • доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України КУЗЬМІНСЬКИЙ Анатолій Іванович, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, професор кафедри педагогіки вищої школи і менеджменту освіти;
  • доктор педагогічних наук, професор ІВАНИЦЬКИЙ Олександр Іванович, Запорізький національний університет, професор кафедри загальної математики;
  • доктор педагогічних наук, доцент КУХ Аркадій Миколайович, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, професор кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

Бажаємо міцного здоров'я, щастя, добра, творчого натхнення та нескінченого потенціалу в реалізації наукових задумів та творчих планів!

Нехай підґрунтям подальшого розвитку буде підтримка рідних та колег!

 

Інформацію надано природничо-географічним факультетом