З 5 вересня 2020 року для студентів та викладачів кафедри географії і геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка розпочався цикл лекцій-дискурсів американського професора Джорджа Уайта з питань електоральної географії, які відбуваються дистанційно з використанням платформи Zoom.

 Професор Уайт – відомий американський вчений-географ з South Dakota State University (місто Брукінз, США), член Американської асоціації географів та Національної ради з географічної освіти (США). Джордж Уайт вже багато років займається дослідженнями у сфері політичної географії, геополітики, глобалізації, використання природних ресурсів.

Лекції професора Уайта відзначаються нестандартністю, висвітленням різних точок зору на просторові закономірності та зміни електорального поля США, розкриттям впливу політичних подій в Україні на вибори в США, активним залученням і студентів, і викладачів до дискусії та обміну думками.

Отриманий досвід від спілкування з професором Уайтом та вивчення особливостей організації освітнього процесу на кафедрі географії та геопросторових наук університету штату Південна Дакота буде використаний для удосконалення освітньо-професійних програм «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» і «Середня освіта (Географія та мова і література (англійська)» в ЦДПУ ім. Володимира Винниченка, а також під час викладання дисциплін «Основи суспільної географії», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Політична географія», «Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Дякуємо професору Джорджу Уайту за цікаві лекції та змістовні дискусії, а Стьопул Валентині Іванівні – за організацію зустрічей.