21 жовтня 2020 року студенти природничо-географічного факультету, які навчаються за освітніми програмами «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» і «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)» прослухали лекцію, яку підготувала завідувач науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (КОІППО) імені Василя Сухомлинського» та практикуючий вчитель географії Людмила Миколаївна Хлань.

 

Лекцію було проведено в рамках вивчення дисципліни «Методика навчання географії» та підготовки до проведення виробничої (педагогічної) практики у школі. Головною метою було ознайомлення студентів з проблемами та перспективами сучасної географічної освіти, розкриття нових підходів у навчанні географії та аналіз нормативного поля шкільної географічної освіти.

Під час спілкування зі студентами-географами Людмила Миколаївна значну увагу приділила основним викликам, з якими стикається сучасна освіта в умовах швидкоплинних змін в світі та Україні. На конкретних прикладах було висвітлено роль географії як навчальної дисципліни та значення географічних знань для сучасної людини, розкриті методи і прийоми стимулювання пізнавальної діяльності учнів, складові успішності та ефективності сучасного уроку географії.

Л.М. Хлань ґрунтовно проаналізувала нормативне поле освіти, зокрема, новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений у жовтні 2020 р., а також Типові навчальні плани. Були розкриті методичні особливості проведення практичних робіт та організації дослідницьких проєктів з географії. Особливо зацікавила студентів методика проведення кейс-уроків, а також оригінальна ідея демонстрації практичного значення географії для учнів на прикладі виробництва мобільних телефонів та шоколаду. Людмила Миколаївна як вчитель-практик дала багато корисних порад майбутнім вчителям, в тому числі і з організації дистанційного навчання з використанням освітніх платформ Google Classroom, Classtime та Zoom, що особливо актуально в умовах пандемії та адаптації освітніх закладів до нових умов освітнього процесу.

Отримані під час лекції знання можуть бути використані студентами в процесі вивчення дисциплін «Шкільний курс географії», «Методика навчання географії», «Інноваційні технології навчання географії», під час проходження пропедевтичних та виробничої (педагогічної) практики у школі, а також при написанні курсових робіт з методики навчання географії.

Слід зазначити, що Людмила Миколаївна Хлань  вже багато років співпрацює з кафедрою географії та геоекології ЦДПУ ім. В. Винниченка в якості стейкголдера та професіонала-практика, який активно долучається до вдосконалення змісту освітніх програм «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» і «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)». Людмила Миколаївна залучена до робити екзаменаційної комісії під час державної атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в якості екзаменатора з методики навчання географії.

Кафедра географії та геоекології висловлює щиру вдячність Хлань Людмилі Миколаївні за змістовну та цікаву лекцію, творчий та креативний підхід до викладення матеріалу та сподівається на активну взаємодію та плідну співпрацю і в подальшому.