29 вересня 2020 року відбувся Всеукраїнський форум рад молодих учених. Учасниками форуму стали д.пед.н., доц. О.М.Трифонова та студенти спеціальності Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

 

На форумі обговорювалися нагальні проблеми розвитку науки і освіти; інтеграції бізнесу, влади та науки; приведення правового статусу молодого ученого в Україні у відповідність до європейських стандартів. Всі охочі мали змогу висловити свою думку щодо молодіжного наукового руху. За результатами форуму була прийнята резолюція, яка відображає ряд аспектів:

1. Заснувати рух Рад молодих Учених та стимулювати постійну їх взаємодію, колаборацію, кооперацію та комунікацію з метою реалізації прав та свобод молодих учених України.

2. Ревіталізувати та сформувати нові зв’язки між молодими ученими України та ученими інших країн, що надасть імпульс до розвитку національної науки та забезпечення гідного місця для генерації молодих учених в Україні.

3. Скоординувати зусилля з метою приведення правового статусу молодого ученого в Україні у відповідність до європейських стандартів.

4. Популяризувати цінність науки та освіти. Сприяти інтеграції бізнесу, влади та науки.

5. Привернути увагу громадськості до проблем молодих учених з метою їх вирішення та підтримки на місцевому, державному та міждержавному рівнях.

6. Сприяти діяльності Рад молодих учених у закладах вищої освіти, наукових установах та органах виконавчої влади, що координується Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України й дозволяє об’єднати зусилля молодих учених у досягненні їхніх цілей та завдань.

Інформацію підготувала доц. О.М.Трифонова