13 листопада 2020 року природничо-географічним факультетом ЦДПУ ім. В. Винниченка спільно із факультетом фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України було проведено Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції» в режимі відеоконференції за допомогою платформи Google Meet.

Співорганізатори семінару:

Програма семінару

IMG 1

Учасниками відеоконференції були представники:

 • Інституту педагогіки НАПН України,

п’яти закладів вищої освіти України:

 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

трьох інститутів післядипломної педагогічної освіти:

 • Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”,
 • Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
 • Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти);

двох коледжів:

 • Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка»,
 • Уманський медичний коледж,

та п’яти закладів загальної середньої освіти:

 • Городецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області,
 • Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 ім. М. П. Бажана,
 • Навчально-виховний комплекс «Міцва-613» м. Біла Церква,
 • Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Городок Заліщицького району Тернопільської області,
 • Черкаський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю».

Кількість учасників становила понад 60 осіб.

IMG 4

Семінар проходив у формі круглого столу в контексті висвітлення проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції, з-поміж основних аспектів якої виокремлено такі:

 • проблеми формування освітнього середовища майбутніх учителів природничих наук;
 • досвід експериментального впровадження інтегрованого курсу природничі науки в закладах загальної середньої освіти.

Учасники заходу ділилися досвідом підготовки майбутнього вчителя природничих наук в умовах інтеграції природничої освітньої галузі на засадах компететнісного підходу, вчителя нового покоління, який має здатність і готовність до реалізації нових цілей шкільної природничої освіти;  подискутували щодо труднощів формування та реалізації освітніх програм за спеціальністю "Середня освіта (Природничі науки), що виникають в процесі такої підготовки фахівців, зокрема методичної. Зосередилися на обговоренні проблеми формування теоретичних і практичних основах шкільної природничої освіти на засадах повної (освітньо галузевої) або часткової інтеграції тощо. 

Проблеми, які обговорювалися під час семінару віддзеркалюють сучасні вимоги до підготовки вчителя природничих наук в умовах реформування шкільної природничої освіти, інтенсивної інформатизації суспільства та перебували в площині розроблення механізмів реалізації трисуб'єктної дидактики "учень-учитель-інформаціне освітнє середовище".

Доповідачі семінару:

 • Доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України,  завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Михайло Мартинюк ознайомив учасників з теоретичними і практичними основами шкільної природничої освіти на засадах інтеграції та презентував навчально-методичний посібник «Теоретичні і практичні основи загальної середньої природничої освіти». Завданням даного посібника  є формування у студентської молоді системних уявлень про цілі і завдання природничої освітньої галузі в контексті інтегративного та предметного підходів до її реалізації;
 • Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи  Тетяна Засєкіна поділилася досвідом експериментального впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти;
 • Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Наталія Подопригора висвітлила «Проблеми формування та реалізації освітньої програми «Середня освіта (природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти»;
 • Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, гарант освітньої програми «Середня освіта (природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти Алла Степанюк, яка торкнулася «Проблем підготовки майбутніх учителів природничих наук» під час розроблення, упровадження та акредитації своєї освітньої програми;
 • Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Ігоря Ткаченка із доповіддю «Застосування методологічних підходів у методичній підготовці майбутнього вчителя природничих наук»;
 • Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Лілія Васильченко представила учасникам семінару результати впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» у  профільну школу закладів освіти запорізького регіону.

IMG 6

По завершенню доповідей розробників, гарантів та стейкхолдерів освітніх програм відбулася жвава дискусія між усіма учасниками семінару.

Активну участь в дискусії та обговоренні доповідей учасників семінару взяли члени кафедри природничих наук та методики їхнього навчання:

та студенти природничо-географічного факультету освітньої програми "Середня освіта (Природничі науки)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Руслан Перехрест, Світлана Буднікова, Вікторія Гречана, Тетяна Гура, Аліна Донець, Уляна Канчук, Анастасія Кожина, Єлізавета Кузьміна, Катерина Куцак, Вікторія Худякова, Вікторія Гудименко, Ангеліна Суботінова, Діана Усатенко.

Дякуємо всім учасникам за активну участь у роботі семінару!

Бажаємо міцного здоров'я та маємо сподівання на подальшу плідну співпрацю!

Інформацію надано природничо-географічним факультетом