П’ятого   листопада поточного року відбулася звітна конференція по підсумках виробничої педагогічної практики в старшій школі магістрів –  біологів, що навчаються за  освітньо-професійною програмою   «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, Хімія)» на пратформі ZOOM.

Участь у конференції прийняли всі магістри, а також керівники педагогічної практики та викладачі-методисти: Калініченко Н.А., доктор педагогічних наук, професор, керівник педагогічної практики, Дефорж Г.В., доктор історичних наук, професор, Аркушина Г.В., кандидат біологічних наук, доцент, Боброва М.С., кандидат біологічних наук, старший викладач, Форостовська Т.О. – викладач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання. Керівник практики і викладачі – методисти відзначали високий рівень самоорганізації,  ініціативи, креативності магістрів при виконанні програми практики: розробці планів-конспектів уроків різних типів на основі сучасних інтерактивних та медіа-технологій, виховних та профорієнтаційних заходів, вивчення досвіду роботи вчителів біології та хімії,  проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації, семінарів та вебінарів з одержання сертифікатів. Відгуки магістрів про виробничу педагогічну практику  та інформацію про конференцію подаємо нижче.

Остапенко Катерина, магістр другого року навчання.

Під час проходження практики я зустрілася з деякими труднощами. Найбільша перепона  – відсутність дітей. Я розумію, що дані карантинні обмеження – це вимушена міра нашої держави, але ПЕДАГОГІЧНА практика БЕЗ ДІТЕЙ це …. дуже дивне явище.

План педагогічної практики виконаний повністю.

Дана практика могла б надати безцінний практичний досвід і навички роботи з класним колективом з урахуванням його особливостей і рівня розвитку; поглибити знання з педагогіки, психології і методики; сформувати уміння по організації продуктивної взаємодії з класом на уроці і  поза уроками (встановлення особистих контактів, навичок співпраці, діалогового спілкування і ін.), уміння грамотно розподіляти час уроку і навантаження, відповідно до рівня знань як в класі, так і окремих учнів; уміння помічати і аналізувати і в класному колективі ситуації, що вимагають педагогічного втручання; уміння аналізувати (з психологічної, педагогічної  і методичної точок зору) уроки і виховні заходи, що проводяться вчителями.

                                                                                                         Софія Шумовська

 

Цілі і основні завдання педагогічної практики дали можливість поглибити зв’язок теоретичних знань з реальним педагогічним процесом, використовувати їх для розв’язання конкретних навчальних і виховних завдань, формувати психологічну готовність до роботи в школі, виробити  уміння і навички практичної діяльності, потреби у безперервній педагогічній самоосвіті; допомогли оволодіти сучасними методами і формами педагогічної діяльності, новими прогресивними технологіями навчання; формувати дослідницький підхід до навчально-виховної діяльності, гнучкість практиканта  в адаптації до нового соціального середовища.

Позитивним в практиці було те, що була можливість зробити самоаналіз своєї роботи, а також протягом всієї практики можна було звернутися за допомогою до викладача в електронному форматі.

Головний недолік в дистанційному проходження практики – відсутність живого спілкування з учнями.                                              

                                                                                            Катерина Коваленко

 

Головним завданням навчальної роботи за час практики було: розробити 10 уроків з біології та 6 уроків з хімії. Під час розробки уроків намагалася максимально доступно та цікаво подати матеріал для учнів.

Для практичної реалізації магістерської роботи були розроблені окремо завдання для обдарованих учнів на уроках біології.

Вважаю, що за час практики я поглибила свої практичні вміння по моделюванню уроків та позакласних заходів..

Вдосконалила свої практичні навички використання Інтернет платформ, які дозволяють створювати, розміщувати та зберігати власно створенні завдання з різних предметів.

                                                                                                   Надія Бугай

 Відповідно до плану були підготовлені конспекти уроків з біології та хімії з наступним обговоренням та самоаналізом. Підготовлені уроки були різних типів. До кожного уроку була підібрана доцільна наочність та дидактичний матеріал, який допомагав на етапі засвоєння нового матеріалу та формування умінь і навичок.

Було розроблено позакласний захід та профорієнтаційний захід, під час якого було ознайомлено  старшокласників з природничо-географічним факультетом. Педагогічна практика дала змогу перевірити як теоретичні знання, так і знання методики викладання дисциплін, втілити у життя власні плани та ідеї, перевірити себе на міцність. Сучасний викладач – дослідник повинен бути толерантним, розвивати в учнів самостійність, уміння відстоювати свою позицію, готовність до співпраці і творчої діяльності.

Ірини   Сміхотур