Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка з 05 квітня 2019 р. до 23 квітня 2019 р. став базою для проведення VІІI Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ», присвяченої 100-річчю І. Г. Ткаченка. Близько трьох тижнів тривало онлайн обговорення матеріалів конференції. До участі долучилися вітчизняні та зарубіжні науковці.

 

Організатором і керівником конференції є доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри природничих наук та методик їхнього навчання М.І. Садовий. До робочої групи оргкомітету конференції увійшли викладачі кафедри природничих наук та методик їхнього навчання: завідувач кафедри Н.В.Подопригора та доцент кафедри О.М.Трифонова.

23 квітня 2019 року відбулось пленарне засідання VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», де з вітальним словом до учасників конференції звернулися д.філол.н., професор, проректор з наукової роботи С.П.Михида, д.іст.н., професор, декан фізико-математичного факультету Р.Я.Ріжняк.

Учасниками пленарного засідання стали і студенти спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)». Всі учасники пленарного засідання з зацікавленістю прослухали відеозвернення доньки І.Г.Ткаченка.

Цікавими і змістовими були доповіді:

– доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Миколи Ілліча Садового:

«Система трудового виховання у діяльності Івана Гуровича Ткаченка»;

– кандидата педагогических наук, зам. руководителя Центра менеджмента НИР, доцента кафедры прикладной информатики физико-математического факультета Арзамасского филиала ННГУ Сергея Васильевича Напалкова:

«О конструировании web-квестов образовательного назначения»;

– доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Надії Андріївни Калініченко:

«І.Г.Ткаченко про організацію дослідницької діяльності учнів»;

– доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, ректора Національного університету біоресурсів та природокористування, випускника Богданівської школи імені І.Г.Ткаченка Станіслава Миколайовича Ніколаєнка:

«Проблеми та перспективи вищої освіти в Україні»;

– учителя-методиста, методиста відділу освіти, молоді та спорту Знам'янської районної державної адміністрації Кіровоградської області Людмили Григорівни Бойчук:

«Богданівська школа імені Івана Гуровича Ткаченка – традиції продовжуються»

– учителя фізики та інформатики середньої школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Києва Євгенії Юріївни Коростельової:

«Міжпредметні зв’язки в проектній діяльності учнів основної школи як основа компетентнісного навчання фізики»

– кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Наталії Володимирівни Сороко:

«Проектування STEAM-орієнтованого цифрового середовища школи (зарубіжний досвід)»

– заслуженого учителя України Івана Леонтійовича Мудрого:

«Традиції І.Г.Ткаченка у міжшкільних навально-виробничих комбінатах»

Інформацію підготувала к.пед.н.,

доцент кафедри природничих наук та

методик їхнього навчання О.М.Трифонова