У квітні 2019 року відбулась  студентська наукова конференція з біологічних дисциплін. Доповідачами були студенти III та IVкурсів. Вони ділились своїми досягненнями.

Язан Анастасія розповіла про імунологічні дослідження сім’яної рідини в сучасній експертно-криміналістичній практиці, про різні чинники, які впливають на збереження чи знищення біологічних матеріалів (Науковий керівник – к.б.н., старший викладач Казначєєва М.С.)

 

Долженко Ольга продемонструвала свої результати в дослідженнях слини, поту крові, сім’яної рідини (Науковий керівник – к.б.н.,  старший викладач  Казначєєва М.С.) , як допомагають дослідження даних біологічних матеріалів у розкритті злочинів.

Пінчук Марія доповіла про культурні та декоративні рослини Кіровоградщини (Науковий керівник – к.б.н., доцент Аркушина Г.Ф.), продемонструвала видовий склад та поширеність тих чи інших видів на території Кіровоградщини.

Найко Анастасія розкрила свої наукові досягнення в роботі: "Вплив температури на проростання насіння кукурудзи" (Науковий керівник – к.б.н., доцент Аркушина Г.Ф.). У доповіді були предсавленні умови залежності (графіки та діаграми, фоторяд) проростання насінин.

Нєкрасова Валерія доповіла про важливість використання інтерактивних методів навчання на уроках біології та продемонстувала результати своїх досліджень (Науковий керівник – д.пед.н., професор Калініченко Н.А.).

Рокецька Катерина доповідала про важливість  та особливості оснащення кабінету біології в ЗОШ та про необхідність використання  різних видів наочностей на уроках біології (  Науковий керівник – д.пед.н., професор Калініченко Н.А.).

Образенко Андрій доповідав про важливість використання різних видів самостійних робіт на уроках біології в школі. Продемонстрував успіхи учнів при виконанні різних самостійних  робіт (Науковий керівник – д.пед.н., професор Калініченко Н.А.).    Всі виступи були цікавими і жваво обговорювалися учасниками конференції.

Рокецька Катерина. 45 група.