20-21 травня 2019 року, на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а також за співучасті Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (кафедри природничих наук та методик їхнього навчання), відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи», присвячена обговоренню питань реалізації ключової освітньої реформи МОН України, що стосується основних підходів до модернізації змісту природничої освіти.

Організатори конференції:

 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Інститут педагогіки НАПН України
 • ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
 • Національний політехнічний інститут (м. Мехіко, Мексика)
 • Вища лінгвістична школа (м. Честовох, Польща)

Привітали учасників конференції:

Буяк Богдан Богданович – ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філософських наук, професор, м. Тернопіль

Топузов Олег Михайлович – директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, м. Київ

Фальфушинська Галина Іванівна – проректор з наукової роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор біологічних наук, доцент, м. Тернопіль

Дробик Надія Михайлівна – декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор біологічних наук, професор, м. Тернопіль

Громяк Мирон Іванович – декан фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат фізико-матемматичних наук, доцент, м. Тернопіль

Обговорювалися наступні теми:

 • «Компетентнісний підхід як парадигма сучасної шкільної фізичної та вищої педагогічної освіти»Головко М.В., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу біологічної, фізичної та хімічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ
 • «Диференціація та інтеграція у процесі формування структури й змісту природничих предметів для закладів загальної середньої освіти»Засєкіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу біологічної, фізичної та хімічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ
 • «Дидактичні аспекти формування змістово-процесуальних складників навчання природничих наук»Подопригора Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України, м. Кропивницький
 • «Підготовка багатопрофільного вчителя як вимога Нової української школи»Степанюк А.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль
 • «Correct Thomson Heat»Igor Lashkevych, Professor, National Polytechnic Institute – UPIITA, Mexico
 • «Науко про здоров’я як інтегрована галузь знань»Міхеєнко О.І., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка МОН України, м. Суми
 • «Формування інтегрованого природничого світогляду учнів середньої школи на основі акцентуйованих міжпредметних зв’язках»Савченко В.Ф., кандидат педагогічних наук, професор Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка» МОН України, м. Чернігів
 • «Організація свмостійної роботи майбутніх учителів при вивченні курсу «Методика навчання хімії»Плющ В.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України, м. Кропивницький

У круглому столі взяли участь провідні експерти з питань природничих наук, теорії та методики навчання фізики, хімії, біології тощо, у тому числі члени кафедри природничих наук та методик їхнього навчання природничо-географічного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка (Садовий М.І., Трифонова О.М.Бохан Ю.М., Форостовська Т.О., аспірант Гайда В.Я.)