Колектив кафедри природничих наук та методик їхнього навчання і природничо-географічного факультету університету вітає з успішним захистом докторської дисертації

доцена кафедри Трифонову Олену Михайлівну!

Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в пофесійному зростанні й майбутніх наукових пошуках!

Інформацію надано природничо-географічним факультетом

Розпорядження № 21

по природничо-географічному факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

від 11 червня 2020 року

Керівникам навчальних (польових) практик провести інструктаж з охорони праці для студентів (інструкція №147 (цільовий інструктаж)). Текст інструкції розміщено на сайті природничо-географічного факультету.

Розпорядження № 20

по природничо-географічному факультету

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

від 11 червня 2020 року

Кураторам академічних груп провести інструктаж з безпеки життєдіяльності для студентів (інструкція №142 (первинний інструктаж)). Текст інструкції розміщено на сайті природничо-географічного факультету.

З 17 по 19 червня 2020 року в ЦДПУ ім. В. Винниченка проводитиметься процедура акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» за спеціальністю «014 Середня освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв'язку.

Із програмою акредитаційної експертизи та наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №923-Е від 02.06.2020 р. про призначення експертної групи можна ознайомитись нижче: