Розклад занять протягом навчальної

практики-тренінгу «Засоби дистанційної освіти»
яка триває з
01червня по 05 червня 2020 р.

для студентів педагогічних спеціальностей денної форми навчання

РВО «Магістр» першого року навчання

ЗАВАНТАЖИТИ

Особливі умови сьогодення вимагають незвичних рішень. Тож з огляду на карантинні обмеження кафедра географії та геоекології вирішила вперше провести  захист курсових робіт дистанційно.

До уваги викладачів та здобувачів вищої освіти 4 курсу (ОР бакалавр) та 2 курсу (ОР магістр)

 

Завантажити розклад оглядових лекцій можна тут

Розклад ДЕК для студентів денної та заочної форм навчання

20 травня в режимі відеоконференції відбулась звітна студентська наукова конференція, на якій були представлені найкращі наукові досягнення студентів різних факультетів.