Дорогі друзі, Ви маєте можливість переглядати розклад занять на 1 семестр 2019-2010 н.р.  для студентів, які навчаються на денній формі навчання

20-21 травня 2019 року, на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а також за співучасті Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (кафедри природничих наук та методик їхнього навчання), відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи», присвячена обговоренню питань реалізації ключової освітньої реформи МОН України, що стосується основних підходів до модернізації змісту природничої освіти.

У квітні 2019 року відбулась  студентська наукова конференція з біологічних дисциплін. Доповідачами були студенти III та IVкурсів. Вони ділились своїми досягненнями.

Язан Анастасія розповіла про імунологічні дослідження сім’яної рідини в сучасній експертно-криміналістичній практиці, про різні чинники, які впливають на збереження чи знищення біологічних матеріалів (Науковий керівник – к.б.н., старший викладач Казначєєва М.С.)

17 травня 2019 року відбулася навчальна екскурсія студентів спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)» до Державного підприємства «Чорноліське лісове господарство» (керівник екскурсії: к.пед.н., доц. О.М.Трифонова).

Екскурсія проводилася згідно робочих навчальних програм із загальної фізики (мета: дослідження опалювальних систем теплиць, вивчення капілярних явищ під час зрошування рослин), загальної та неорганічної хімії (мета: ознайомлення з класифікацією та застосуванням мінеральних добрив з метою покращення врожайності і росту рослин).

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка з 05 квітня 2019 р. до 23 квітня 2019 р. став базою для проведення VІІI Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ», присвяченої 100-річчю І. Г. Ткаченка. Близько трьох тижнів тривало онлайн обговорення матеріалів конференції. До участі долучилися вітчизняні та зарубіжні науковці.