Викладачі кафедри методик дошкільної та початкової освіти анонсували студентам зміст дисциплін, які можуть увійти до компонентів ОПП як дисципліни вільного вибору студента. Викладачі мотивували студентів до вибору дисциплін, які зможуть забезпечити формування фахових компетентностей майбутніх учителів початкової школи та вихователів закладів дошкільної освіти.