Формування професійних якостей вчителя відбувається не тільки під час аудиторного вивчення студентами фахових та психолого-педагогічних дисциплін. Практичне значення в процесі становлення вчителя-професіонала набуває педагогічна практика. Вона є невід'ємною частиною підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. Педагогічна практика створює умови, що потребують від студента-практиканта цільового застосування фахових, психолого-педагогічних знань, умінь, навичок та особистісних якостей. Оволодіння практикантами функціями педагогічної діяльності вчителя іноземних мов та формування професійних рис особистості вчителя можна назвати основними цілями педагогічної практики студентів у школі. Наведені нижче думки студентів четвертого курсу відділення німецької мови свідчать про те, що вони цінують можливість спробувати свої сили в педагогічний практичній діяльності:

"Під час проходження педагогічної практики в середній школі ми оволодіваємо вмінням проведення уроків з німецької мови та зарубіжної літератури. Окрім цього, ми також знайомимося з функціями діяльності класного керівника, тобто ми допомагаємо класному керівнику в організації виховної роботи, яка охоплює проведення виховних годин, різноманітних свят та конкурсів. Кожен з нас закріплений в окремому класі, з яким ми познайомились на першому тижні практики. Усі ми проводимо уроки за розкладом та відвідуємо інші уроки свого класу. Загалом ми маємо 4 уроки на тиждень, це два уроки з німецької мови та два з зарубіжної літератури".

"Щоденно діти мають 6-7 уроків, які починаються о 8 годині ранку. Ми допомагаємо їм у вирішенні важливих питань, що виникають у них протягом дня. Ми спостерігаємо за їхньою поведінкою, вивчаємо їхні вікові особливості для написання характеристики як усього їхнього класу, так і конкретних учнів. А також визначаємо рівень вихованості окремих учнів, відхилення у поведінці, вносимо корективи до змісту виховної роботи з ними".

"Протягом проходження практики ми підбираємо методи навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів, спрямовуємо їх творчу самостійну роботу, організовуємо дисципліну і порядок на уроці. На заняттях з німецької мови ми вчимо учнів самостійно працювати, мислити, стимулюємо їх інтерес та активність у засвоєнні знань, вчимо бути уважними. А на уроках зарубіжної літератури розвиваємо логічне мислення, творчу уяву, читацькі смаки та любов до літератури".

Ткаченко І., студентка 4 курсу
Хоменко Т.А., куратор 43 групи