20 листопада 2020 року у режимі Zoom-конференції відбулося урочисте підписання угоди про співпрацю між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка та Гете-Інститутом (Goethe-Institut Ukraine) за участі Фабіана Мюльталера, директора Goethe-Institut в Україні, Сабіне Ротберг, референтки Центрального офісу Goethe-Institut у Мюнхені, доктора Катаріни Бук, керівниці мовного відділу Goethe-Institut в Україні, Крістіане Больте-Костаб’єй, керівниці робочої групи DLL-університетів, Світлани Балашової, координаторки проєктів   Goethe-Institut в Україні, в.о. ректора ЦДПУ ім.В.Винниченка, доктора філологічних наук, професора Олега Семенюка, проректора з наукової роботи ЦДПУ ім.В.Винниченка,  доктора філологічних наук, професора Сергія Михиди, членів координаційного комітету, сертифікованих тьюторів - завідувачки кафедри німецької мови та методики її викладання, кандидата філологічних наук, доцента Ірини Пянковської, кандидата філологічних наук Тетяни Таранухи та начальника відділу міжнародних зв’язків ЦДПУ, кандидата педагогічних наук Алли Степаненко

Угода передбачає впровадження у нашому навчальному закладі міжнародної освітньої програми «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької» для підготовки студентів – майбутніх учителів на базі факультету іноземних мов. Проект «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької», який ґрунтується на сучасних наукових та методико-дидактичних стандартах підвищення кваліфікації, успішно реалізується вже в 70-ти університетах світу, 14 з яких – українські. Його основною метою є покращення німецькомовної компетенції студентів-германістів, а також навчання та підвищення кваліфікації викладачів німецької мови, розробка програм підготовки мультиплікаторів з високою німецькомовною та міжкультурною компетенцією. Особливістю програми є орієнтація на компетентнісний та комунікативно-діяльнісний підходи до навчання іноземних мов, де основною формою занять є змішане навчання з використанням сучасних інтерактивних технологій у супроводі тьюторів. Інноваційний характер програми – дослідження через діяльність – уможливлює її залучення у навчальний процес для практично-орієнтованої підготовки майбутніх вчителів німецької мови як іноземної до майбутньої професії та формування необхідних компетенцій впродовж навчання в університеті. Таким чином програма «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької» оптимально підтримує освітню реформу «Нова українська школа»: вона надає можливості університетам готувати вчителів відповідно до вимог сталого впровадження нового освітнього концепту. Імплементація цієї програми в навчальний процес сприятиме популяризації фаху «Німецька мова як іноземна» у нашому регіоні та інтеграції Центральноукраїнського державного педагогічного університету у міжнародний освітній простір.

Інформацію надано факультетом іноземних мов