Кандидатські іспити відбудуються з 02 грудня по 25 грудня 2019 року.

Кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності складаються співробітниками та аспірантами державної форми навчання ЦДПУ ім. В.Винниченка безкоштовно, а представниками сторонніх організацій – платно (філософія – 1000,00; іноземна мова – 1280,00; спеціальність – 1360,00).

Для складання іспитів необхідно подати заяву та пакет документів до 02.11.2019 р. 

Для складання кандидатських іспитів до відділу аспірантури необхідно подати такі документи:

Не працівникам ЦДПУ ім. В.Винниченка:

  • Клопотання від установи, в якій працює здобувач.
  • Завірену печаткою копію диплома про вищу освіту з додатком.
  • Особовий листок з обліку кадрів із фотографією та печаткою.
  • Список публікацій (за наявності).
  • Витяг із протоколу засідання вченої ради про затвердження теми наукового дослідження (за наявності).
  • Науковий реферат згідно з вимогами.
  • Заяву на ім’я ректора (зразок у відділі аспірантури).
  • Квитанцію про оплату.

Працівники та аспіранти ЦДПУ ім. В. Винниченка подають у відділ аспірантури та докторантури заяву, реферат, додаткову програму (для спеціальності), квитанцію про оплату (для аспірантів комерційної форми навчання).