Наказ №19-А від 03 вересня 2020 року "Про зарахування до докторантури та аспірантури з 01 вересня 2020 року" денної/заочної форми здобуття освіти за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за спеціальностями 014 Середня освіта (фізика), 011 Освітні, педагогічні науки, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 113 Прикладна математика, 081 Право