Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VIIМіжнародної науково-практичної конференції «Діалог культур: Україна – Греція: культурна політика XXI ст. в європейській ретроспективі», що відбудеться 22–23 вересня 2016 р. у м. Києві.

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Рада молодих учених університету запрошують Вас взяти участь у роботі ХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 25-26 червня 2016р.

Запрошуємо Вас до участі у конференції daRostim, яка відбудеться з 7 по 10 вересня  2016 р. в  Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (Французьский бульвар 24/26). У рамках конференції пройде спеціалізована виставка  та конкурс робіт молодих учених (до 35 років) та семінар "Горизонт 2020 для підтримки біотехнологічних досліджень та розробок". 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави

Білі плями в історії України

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті

Економічний потенціал країни  наукові підходи та практика реалізації

Європейський вимір українських освітніх реформ

Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

ХОРЕОГРАФІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ

Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ЙОГО СОРАТНИКАХ ТА УЧНЯХ

Студентське самоврядування в контексті входження до Європейського освітнього простору