Станом на 01.01.2017 року навчальний процес у ЦДПУ забезпечує 391 викладач, із них 360 є штатними працівниками кафедр університету, а 31 – працюють за сумісництвом. Із них: 54 доктори наук та професори (13,81%) і 271 кандидат наук та доцент (69,31%). Загалом викладачів із науковими ступенями та вченими званнями нараховується 325 осіб (83,12%). Крім цього, у складі науково-педагогічних працівників університету є 4 народних і 2 заслужених артисти України, 3 заслужених тренери, 16 заслужених працівників освіти, культури та мистецтв, 2 заслужених діячі науки і техніки, 1 заслужений юрист України, 1 заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 1 заслужений учитель України.

Серед штатних викладачів університету на початок 2017 року працює 46 докторів наук та професорів (12,78% від загальної кількості штатних працівників) і 260 кандидатів наук та доцентів (72,22 %). Загалом штатних працівників з науковим ступенем та вченим званням в університеті нараховується 306 осіб (85%).

У 2016 році наукові звання доцента отримали 4 особи.

Протягом 2016 року викладачами університету видано 15 монографій, 14 навчально-методичних посібників з грифом МОН, 88 статей опубліковано за кордоном (Ізраїль, Росія, Польща, Чехія, США, Болгарія, Латвія, Білорусь, Литва, Словаччина).

Наукові дослідження та розробки, які виконує Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році

Назва НДДКР Номер держреєстрацiї Категорiя роботиПідстава до виконання - дата, № документуТерміни виконанняНаукові секції за фаховими напрямамиКерівник проекту (П.І.Б.), науковий ступінь
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно- політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Соціальна зрілість як характеристика соціально- професійного становлення фахівця

№ держреєстрації: 0115U000722

Фундаментальна

31.10.2014 N1243

09.02.2015 N105

2015- 2017 Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту Радул Валерій Вікторович, проф., д-р пед. наук