Станом на 01.09.2019 року навчальний процес у ЦДПУ ім. В.Винниченка забезпечують 358 викладачів, із них 337 є штатними працівниками кафедр університету, а 21 – працює за сумісництвом. Із них: 56 докторів наук та професорів (15,64%) і 253 кандидати наук та доценти (75,07%). Загалом викладачів із науковими ступенями та вченими званнями нараховується 309 осіб (86,31%). Окрім цього, у складі науково-педагогічних працівників університету є 4 народних і 2 заслужених артисти України, 3 заслужених тренери, 15 заслужених працівників освіти, культури та мистецтв, 2 заслужених діячі науки і техніки, 1 заслужений юрист України, 1 заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 1 заслужений учитель України.

Серед штатних викладачів - 50 докторів наук та професорів (14,84% від загальної кількості штатних працівників) і 245 кандидатів наук та доцентів (72,70%). Загалом штатних працівників з науковим ступенем та вченим званням в університеті нараховується 295 осіб (87,54%) (Таблиця 1.1).

У 2018 році 16 викладачів отримали вчені звання: 4 — професора та 12 — доцента.

Середній вік науково-педагогічних працівників складає 47,4 років (46,1 — у 2017 році), докторів наук, професорів – 59,2 (57,7 — у 2017 році) років, кандидатів наук, доцентів – 46 (44,6 — у 2017 році) років. 

Виконання науково-технічних розробок за госпдоговорами

Упродовж 2018 року підписано й реалізовано договір на виконання науково-дослідних робіт з департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА (загальна кошторисна вартість виконаних робіт 97,0 тис. грн., виконавці – Гулай О.В., Гулай В.В., Аркушина Г.Ф., Клоц. Є.О.).

Результати: обґрунтовано надання статусу лісового заказника місцевого значення насадженню в околицях с. Матусівка Маловисківського району Кіровоградської області та частині лісового урочища «Пальчикове» поблизу села Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області, а також статус ландшафтного заказника місцевого значення – балці в околицях с. Топило Знам’янського р-ну Кіровоградської області. У кожному з наукових обґрунтувань наведено – характеристику території, адміністративні відомості, опис природної цінності, визначення та оцінка проблем, перелік видів діяльності, що пропонується заборонити або обмежити, перелік дозволених видів діяльності.