На розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 19 грудня 2018 р. були запрошені викладачі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: д.ф.н., проф., проректор з наукової роботи С.П.Михида; д.пед.н., проф., завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності М.І.Садовий та к.пед.н., доц., докторант О.М.Трифонова (Голова Ради молодих вчених ЦДПУ). Всі учасники зібрання мали змогу долучитися до обговорення:

Інформацію надано радою молодих науковців

11 грудня 2018 року молоді вчені ЦДПУ вдало захистили магістерські роботи на присвоєння кваліфікації «Професіонал в галузі комп’ютерних технологій. Викладач в галузі комп’ютерних технологій» в Українській інженерно-педагогічній академії (м.Харків).

Інформацію надано радою молодих науковців

7 грудня 2018 року Голові Ради молодих вчених ЦДПУ Трифоновій Олені Михайлівні у приміщенні Верховної Ради України в урочистій обстановці вручили Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік.

Інформацію надано радою молодих науковців

За участі Голови ради молодих вчених ЦДПУ студенти першого курсу спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) 06 грудня 2018 року відвідали відділ природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.

Інформацію надано радою молодих науковців

4 жовтня 2018 року молоді вчені Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка стали учасниками Х Міжнародної науково-практичної конференції та XХV Всеукраїнських педагогічних читань «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах».

Інформацію надано радою молодих науковців