Відповідно до Постанови про присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим, затвердженої рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (протокол №13б від 03 грудня 2019 р.) Директорат науки та інновацій Міністерства освіти і науки України оголошує у 2021 році Конкурс на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим.

Протягом жовтня – грудня 2020 року молоді вчені ЦДПУ (д.пед.н. О.М.Трифонова та к.пед.н. Д.В.Соменко) підвищували свою компетентність в рамка міжнародного проекту «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century». Вони стали учасниками двох онлайн курсів «Quality in Higher Education» та «Support of Science and Research in Higher Education».

Інформацію надано радою молодих вчених

13 листопада 2020 р. на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар за темою: «Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції». Участь у семінарі взяли молоді вчені та студенти природничо-географічного факультету майбутні вчителі природничих наук, фізики, хімії і біології (група ПН18Б).

Інформацію надано радою молодих вчених

Зміни стилю життя людства, які пов’язані з карантинними обмеженнями, що викликав COVID-19. Але це не змінює активності молодих вчених. Так, 11-12 листопада 2020 року д.пед.н. О.М.Трифонова та к.пед.н. Д.В.Соменко стали учасниками пленарного засідання 5th International Scientific and Practical Internet – Conference «Modern problems of improve living standards in a globalized world» (V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі»). Ця конференція стала одним з етапів міжнародного науково-педагогічного стажування.

Інформацію надано радою молодих вчених

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (№ 1362 від 03.11.2020) розпочався щорічний конкурсний відбір проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління МОН України.

Інформацію надано радою молодих вчених