4 жовтня 2018 року молоді вчені Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка стали учасниками Х Міжнародної науково-практичної конференції та XХV Всеукраїнських педагогічних читань «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах».

Конференція, що об’єднала педагогічну спільноту України та ближнього й дальнього зарубіжжя, розпочалася зі слів привітання та цікавих концертних номерів.

На пленарному засіданні з ґрунтовними доповідями виступили:

1. Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний науковий співробітник ДНПБ України імені В.О.Сухомлинського «Творчість Василя Сухомлинського як об’єкт критики: тоді і нині».

2. Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України «Принцип одухотворення у виховній системі Василя Сухомлинського».

3. Клочек Григорій Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедрою української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, академік Академії наук вищої школи «До проблеми сучасного прочитання творчої спадщини Василя Сухомлинського».

4. Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України «Модернізація початкової освіти: діалог з В.О.Сухомлинським».

5. Інь Чуань, керівник Китайської академії педагогічних досліджень «Василь Сухомлинський в Китаї».

6. Алан Кокерілл, ад’юнкт-дослідник, Університет Монаш, Мельбурн, Австралія «Василь Сухомлинський і Австралія».

7. Сяо Су, доктор педагогічних наук, професор Інституту міжнародних і порівняльних досліджень Пекінського педагогічного університету «Ім’я Василя Сухомлинського – поза простором і часом».

Далі робота продовжилася на секційних засіданнях:

Василь Сухомлинський і його педагогічна система як соціально-педагогічне явище

Реформування сучасної освіти крізь призму здобутків Василя Сухомлинського

Ідеї Василя Сухомлинського у змісті підготовки майбутніх учителів

Художній світ Василя Сухомлинського

Василь Сухомлинський в контексті доби: артефакти і репрезентації у бібліотеках, музеях медіа просторі

 

Інформацію надано радою молодих науковців