11 грудня 2018 року молоді вчені ЦДПУ вдало захистили магістерські роботи на присвоєння кваліфікації «Професіонал в галузі комп’ютерних технологій. Викладач в галузі комп’ютерних технологій» в Українській інженерно-педагогічній академії (м.Харків).

Так результати своїх наукових пошуків із проблеми впровадження і використання комп’ютерних технологій презентували к.пед.н., доц. О.М.Трифонова, к.т.н. Д.В.Гринь та К.О.Гавриленко:

  1. Гавриленко Катерина Олександрівна на тему: «Інформаційно-методичне забезпечення для вивчення систем автоматизованого проектування при викладанні інформатики у майбутніх техніків-технологів швейного виробництва», наук. керівник: Громов Є.В. к.пед.н., доцент.
  2. Гринь Денис Васильович на тему: «Використання контрольно-інформаційної програми з елементами навчання для допуску до практичних занять з дисципліни «Модернізація та ремонт комп’ютерної техніки», наук. керівник: Ящун Т.В. к.т.н., доцент.
  3. Трифонова Олена Михайлівна на тему: «Методика використання анімаційно-інформаційної програми для підвищення наочності вивчення атомної і ядерної фізики в шкільному курсі», наук. керівник: Купріянов О.В. д.т.н., професор.

Інформацію надано радою молодих науковців