На розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 19 грудня 2018 р. були запрошені викладачі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: д.ф.н., проф., проректор з наукової роботи С.П.Михида; д.пед.н., проф., завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності М.І.Садовий та к.пед.н., доц., докторант О.М.Трифонова (Голова Ради молодих вчених ЦДПУ). Всі учасники зібрання мали змогу долучитися до обговорення:

- проекту Закону України «Про внесення змін до статті 80 Закону України «Про освіту» щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти»;

- стану та законодавчого забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях;

- підсумків конкурсу щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- ситуації, яка склалася із виплатою зарплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у 2018 році.

 

Інформацію надано радою молодих науковців